abstractright abstractright

SVM Jaakko Rintamäki, äldre expert, Trafik, Kuopio

Inom utvecklingen av kollektivtrafiken finns mycket att göra och möjligheter oberoende av vilken utbildning man har. Det råder till exempel brist på folk som kan tjänstedesign och visualisering. Skicka en öppen ansökan och motivera varför just du.

När Östra Finlands persontrafikstrategi sammanställs i början av år 2013 har Jaakko Rintamäki haft ett finger med i spelet. Han genomförde ett utvecklingsprojekt för flexlinjetrafiktjänsten för Norra Savolax NTM-central. Utvecklingsprojektet var en del av Östra Finlands persontrafikstrategiarbete. I Finland strävar man efter att utveckla ett enkelt, förmånligt och behovsnära sätt att röra sig, sköta vardagens ärenden och arbetsresor. Flextrafiken är en möjlighet att göra en bättre betjänande och flexiblare vardagsmobilitet möjlig.

Jaakko har snabbt blivit expert på framtidens betjänande kollektivtrafik och tiden passerar snabbt när man diskuterar olika trafiktjänster som kan vara möjlighet redan inom en snar framtid. Han sätter sig in i problematiken kring samhällsinriktade trafiktjänster, och är projektchef för projektet Oma kyyti som står i startgroparna via innovationer och försök.

– Det finns många sätt: att öppna marknaderna och att förädla samåkningskoncept. Det finns brister i de nuvarande kollektivtrafiktjänsterna och vi ska utreda vad människorna verkligen behöver och hurdana tjänster de saknar. Vi kunde även producera trafiktjänster på ett samhälleligt sätt, om inte lagstiftningen och gamla vanor skulle begränsa oss, säger han.

Jaakko betonar att det borde vara både enkelt och trevligt att åka kollektivt. Användbarheten och kundnärheten borde komma innan systemorienteringen.

Jaakko har studerat samhällspolitik på Joensuu universitet och blev intresserad av att utveckla de offentliga tjänsterna. År 2012 erbjöds han arbete på Sitos kontor i Kuopio med att utveckla kollektivtrafiken och trafiksystemen. – Tjänste- och trafikplanering, idéer och planering av nya tjänster, berättar han.

Jaakko, som är från Etseri, flyttade gärna från Joensuu till Kuopio med sin fru och dotter, eftersom det inte var någon lång flytt. – Jag har redan på kort tid fått vara med i många olika projekt. På Sito arbetar människor med väldigt olika utbildningsbakgrunder med trafik. En samhällsvetare och en ingenjör ser på saker på olika sätt, och det är en stor rikedom.

Även om det är enkelt att dyka djupt in i ett intressant jobb, så räcker tiden åt även för familjen och för hobbyn. På fritiden sysslar Jaakko med musik och spelar både piano och gitarr.