abstractright abstractright

Överingenjör Jani Lepistö, Regiondirektör, Lahti

Jani Lepistö började vid ingången av 2016 som områdesdirektör vid Sitos nya områdeskontor, som grundats i Lahtis.

Vi tror på hög kompetens samt en kundfokuserad och smidig inhemsk verksamhetsmodell.

Vem är du?

Jag är Jani Lepistö, en 36-årig Lahtisbo med musik och gitarrspelande som hobby samt ingenjör.

Vad arbetar du med på Sito?

Jag började hos Sito i mitten av januari som områdesdirektör. Mitt verksamhetsställe är i Lahtis där Sito har grundat ett nytt områdeskontor intill torget i stadskärnan.  ”Målet är att vi vid årets slut är cirka 10 och inom två år cirka 20 personer, ”  säger Jani Lepistö  i en intervju i tidningen Etelä-Suomen sanomat 13.2.2016.

Vilka är dina ansvarsområden?

I min nuvarande uppgift är jag områdesdirektör och har som ansvarsområde Päijänne-Tavastland och sydöstra Finland. Vår helhetskompetens är ett tvärsnitt av Sitos utbud och det här stödjer ju utmärkt vår centrala princip – ett enda Sito.

Hurdana mål har du?

Mitt mål är göra Sito till en betydande lokal aktör i Päijänne-Tavastland och sydöstra Finland. ”I Lahtis-regionen finns möjligheter och goda projekt. Sito är ett riksomfattande bolag, men vi vill säkerställa att det till projekten också finns lokal spetskompetens. Vi tror på hög kompetens samt en kundfokuserad och smidig inhemsk verksamhetsmodell.” Tidningen Rakennuslehti 30.3.2016

Min uppgift underlättas betydligt av att Sito redan nu har ett riktigt bra regionalt anseende.  Inom området Päijänne-Tavastland har vi utan tvekan en mycket stark miljö- och geoteknisk kompetens samt teleplanering. Då vi kombinerar våra regionala kompetens med Sitos hela utbud, tror jag att vi når vårt mål.