abstractright abstractright

Industriell designer Mikko Rikala, designens produktchef

Vi formgivare talar för städernas invånare. Vi kan hitta, visualisera och göra invånarnas omedvetna behov till konkreta förslag. Vi fungerar som ett slags filter eller mellanhänder mellan beslutsfattarna och stadsborna.

Vem är du?

Jag är Mikko Rikala, industriell designer, serviceformgivare, innovatör, facilitator, idésnickare inom den visuella branschen, Konstmagister och bildkonstuppskattare.

Jag är även pappa till två härliga små pojkar, lagledare för ett fotbollslag, ivrig Duplo-konstruktör och berättare av Spiderman-historier.

Dessutom är jag jagare, fiskare och därför även en passionerad gastronom. Jag är reservkapten, fredsbevarare och har erfarenhet från de internationella fälten – jag ger historien liv, njuter vid lägerelden.

Vad gör du på Sito och vilka är dina ansvarsområden?

Jag arbetar som produktchef för designen inom Stadsplaneringsavdelningen, inom stadssektorn.

Till mina uppgifter hör alla designuppdrag som gäller stadsplaneringen. Jag är produktchef för designen och jag försöker ge formgivningstanken ”Design-thinking” fotfäste både internt inom Sito och hos kunderna. Allt oftare vill kunderna delta i planeringen av städerna, dessas gemensamma utrymmen och tjänsterna.

Deltagande, Co-design och samplanering kommer att öka i precis varje finländsk stad och kommun. Vi formgivare talar för städernas invånare. Vi kan hitta, visualisera och göra invånarnas omedvetna behov till konkreta förslag. Vi fungerar som ett slags filter eller mellanhänder mellan beslutsfattarna och stadsborna.

I hurdana projekt har du deltagit?

Precis alla projekt har varit intressanta. Det är häftigt att arbeta inom en mångsidig expertorganisation som Sito, där varje uppdrag är annorlunda. Jag njuter enormt av att jobba tillsammans och det känns som om jag varje dag lär mig något nytt av mina kolleger. Vi har väldigt duktiga arkitekter, landskapsarkitekter, broingenjörer, byggnadsingenjörer, geotekniker och experter inom många andra branscher! Jag känner att jag är på topp i en stor arbetsgrupp där vi tillsammans funderar på och utvecklar det givna uppdraget.

Ett exempel är Helsingfors Idrottsverks projekt för att utveckla de västra motionsområdena. Där bör man beakta och göra visioner för bl.a. varje objekts karaktär, genius loci och användarnas behov. Människan står alltid i mitten i planeringsuppdragen och därför är det så kul. Jag njuter även av att jag kan utveckla och hitta på nya jobb. Jag känner att jag är ”fri” på jobbet.

Följ oss även på Sitos Stadsdesigns facebook-sida >>