abstractright abstractright

DI Tero Rahkonen, äldre planerare, Trafikplaneringen

Tero Rahkonen vet vad han vill och avslutar det som han påbörjat. Han blev på sin tid färdig från TKK i Otnäs utan att under resans gång byta vare sig studieinriktning eller huvudämne. Hans huvudämne var förstås trafikteknik.

”I vägplaneringen får man verkligen utmana sig själv.”

Tero erkänner ändå inte om att han skulle ha drömt om att bli trafikplanerare redan i skolåldern. I alla fall skulle jag inte längre våga medge det i det här skedet, konstaterar han med ett illmarigt grin. Samhälls- och miljöteknik var ändå en ny och väldigt lovande studieinriktning på TKK när Tero inledde sina studier. – I det skedet skulle jag nog också ha kunnat välja vattenförsörjnings- och avloppsteknik eller gatuplanering.

Trafikplanering drog ändå det längsta strået.

TKK är nuförtiden känt som Aalto-universitetet. I utbildningsprogrammet för samhälls- och miljöteknik i Otnäs funderar man fortsättningsvis både på vatten- och trafikfrågor.

Till Sito kom Tero som timanställd under sin studietid och här har han också stannat. De sju första åren jobbade Tero i Esbo men nuförtiden är hans huvudsakliga arbetsplats i Tammerfors.

Enligt Tero har åren med trafikplanering på Sito varit både lärorika och intressanta – Det planeringssätt som används på Sito är, speciellt för unga planerare, ett mycket säkert sätt att lära sig och komma in i jobbet. I gruppen finns, förutom erfarna trafikplanerare, också planerare och yrkeskunniga från andra branscher. Det är ett mycket inspirerande och uppmuntrande sätt att arbeta, säger han.

En trafikplanerare riskerar inte att få tråkigt på jobbet. Arbetsuppgifterna är aldrig identiska och vanligtvis jobbar man med flera olika projekt samtidigt. Alla projekt är inte stora och pråliga utan en del är små och genomförs på kort tid.

Enligt Tero har inte projektets storlek i sig så stor betydelse. Ibland är det de förhållandevis små men uppdragsmässigt avvikande projekten som är de allra intressantaste och mest utmanande. – I de jobben får man kombinera saker på ett nytt sätt och samtidigt utmana sig själv och hela sitt kunnande.

Då han har bakom sig ett så stort antal väldigt olika projekt, är det svårt att ur mängden bara välja ut ett fåtal favoriter, säger Tero. Ett aktuellt och betydelsefullt projekt från Esbo som fått mycket uppmärksamhet och förtjänar att nämnas som ett av de största planeringsarbetena är trafikplaneringen för Tapiola centrums utvecklingsprojekt. Projektets mycket mångsidiga trafikplanering har också hållit på ovanligt länge, ända sedan år 2009.

Ett annat intressant, men helt annorlunda planeringsprojekt, har varit planeringen av trafikarrangemanget för Äänenkoskis bioproduktfabrik. En långtradarchaufför kör på ett helt annat sätt än en pendlare från Esbo men båda kan förorsaka en liten eftermiddagsrusning, konstaterar Tero

Tero är en av Sitos experter på trafikmodellering och trafiksimulering. När Tero började på Sito 2006 fanns det i företaget två eller tre personer som jobbade med modellering. – Nu finns det cirka 15 yrkeskunniga som gör simuleringar, berättar han.

Nuförtiden är trafikmodeller och simulering av trafiken också allt viktigare delar av trafikplaneringen. – Numera utgör planeringsobjekten allt oftare komplexare gatumiljö- och stadsprojekt istället för landsvägar. Utmaningen med dem är behovet att effektivisera utrymmesanvändningen samtidigt som man strävar till vardagsfunktionalitet. Mitt i allt det här försöker man med hjälp av simulering och modellering redan på förhand hitta tillfredsställande svar och sålla bort icke önskade planeringslösningar, beskriver Tero.

Tero bor med sin fru och 7- och 4-åriga barn i Aka stad. Han berättar att han helst tillbringar fritiden i naturen där han är ute och rör på sig, går på vandring, åker båt och på finskt sätt “tar det lugnt” ute på stugan. Den med livet rätt nöjda trafikplaneraren, drömmer om att – när ett passade tillfälle dyker upp – bli fårfarmare. Innerst inne är han ju ändå en bondpojke.

Tekst: Dakota Lavento