abstractright abstractright

DI Juha Noeskoski, Projektchef, byggledningstjänster industri och specialkonstruktioner

Juha Noeskoski är erfaren som expert på brobyggande. Bakom sig har han över 30 års erfarenhet av planering av krävande och omfattande broar och andra tekniska konstruktioner samt av att utarbeta anvisningar för dem och av byggledning

Just nu är utnyttjandet av informationsmodellering inom byggande aktuellt. – En extern granskning av planen är betydligt lättare utgående från en modell än genom att granska traditionella ritningar.

Vad gör du hos Sito och vilka ansvarsområden har du?

Jag började arbeta för Sito Rakennuttajat Oy som projektchef på avdelningen för byggledningstjänster för industri och specialkonstruktioner i början av februari 2016. Mitt ansvarsområde är byggledningstjänster för krävande tekniska konstruktioner. Dessutom omfattar arbetsuppgifterna att på ett lönsamt sätt utveckla och utöka byggnadsverksamheten som hänför sig till specialkonstruktioner för Sitos byggbransch. I arbetsuppgifterna ingår även att skaffa nya kunder och aktivt sälja tjänster.

Berätta om de mest intressanta projekten som du medverkat i?

För närvarande är byggandet av Farfarsbron absolut det mest intressanta. Farfarsbron, som Helsingfors stad har beställt, är det första infraobjektet där informationsmodeller i stället för vanliga ritningar har utnyttjats i bred omfattning i allt från planeringen till upphandlingen och från genomförandet till övervakningen. Arbetet är ett arv från min förra arbetsplats och jag slutför byggandet av bron hos Sito.

Bland motorvägsprojekten kan E18 Forsby-Kotka nämnas. Det är ett PPP-projekt, där jag fungerar som byggherrekonsult för beställaren. Låt mig även nämna E18 Fredrikshamn-Vaalimaa-projektet där jag fungerade som Tieyhtiös byggchef. Bägge arbetsuppgifterna kan redan med gott samvete kallas för utsiktsplatser inom infrastrukturbyggande och vidgar perspektivet för olika parter.

Vad anser du vara särskilt aktuellt inom din bransch för närvarande?

Just nu är utnyttjandet av informationsmodellering inom byggande aktuellt. – En extern granskning av planen är betydligt lättare utgående från en modell än genom att granska traditionella ritningar, betonar Juha Noeskoski.  En noggrann och långt utvecklad modell gör det möjligt att även göra en modellbaserad entreprenadförfrågan i upphandlingsskedet.

Det är väldigt viktigt att få entreprenörerna att utnyttja modellen mångsidigt för att man tillsammans ska hitta den bästa praxisen för dataöverföring.

Färdigheterna i anslutning till mänskliga relationer är även viktiga. Man måste komma överens med alla slags människor och ibland känns det som om en kombinationsutbildning som barnträdgårdslärare, präst och psykolog skulle vara till större nytta än den nuvarande tekniska utbildningen.