abstractright abstractright

Wilhunkulma i Villmanstrand

Vårt mål var att planera ett hus som visar respekt för den värdefulla historiska miljön trots att det är modernt.
Det lyckades vi med eftersom vi fick glädjande positiv respons på projektet både av Villmanstrands stad och av stadsborna.

Bostads- och affärsbyggnaden Wilhunkulma byggdes mellan historiskt värdefulla byggnader på en central tomt i Villmanstrands absoluta centrum.  Rådhuset och Wolkoffska huset, som ligger bredvid Wilhunkulma, härstammar från 1800-talets början, och är bland de äldsta bevarade träbyggnaderna i Villmanstrand.

Planeringsobjektets krävande karaktär framhävdes av att Hinkkanens hus, som stått på samma tomt, ursprungligen hade många beskyddare, bland annat museet och stadsfullmäktige.  Man kom dock på andra tankar och godkände ett nybygge på platsen. Villmanstrands stad och stadsborna följde uppmärksamt med vad som byggs i stället för det tidigare huset, och förväntningarna var höga. Vårt mål var att planera ett hus som visar respekt för den värdefulla historiska miljön trots att det är modernt.

Vi undersökte omsorgsfullt hur husets proportioner passar in i omgivningens skala och formspråk både utom- och inomhus.  Även projektets beställare hade byggnadens och miljöns totala kvalitet som huvudmål.
Vid planeringen av projektet, som var värt fem miljoner euro, fick vi utveckla många speciallösningar, vilket säkert är drömmen för varje planerare. Uppdraget var alltså krävande, intressant och givande.

År 2011 valdes objektet till stadens vackraste hus.  Glädjande nog fick vi mer positiv respons på projektet både av Villmanstrands stad och av stadsborna än vi fått på något annat projekt.
Nu känner vi oss riktigt hemma i den här delen av staden, eftersom vi på uppdrag av Villmanstrands stad tidigare också planerat Rådhusparken och gågatan Kauppakatu, som ligger i Wilhunkulmas omgivning.

Byggnadens arealuppgifter:

våningsyta 1 177 vånkvm

total areal 3 136 brkvm

lägenhetsyta 1 027 lkvm

bostäder 455 lkvm (3 bostäder)

affärslokaler 464 lkvm (5 affärslokaler varav 1 restaurang)

våningstal 2 + vind, parkering i underjordisk källare (2 plan), 26 bilplatser

Projektets tidpunkt: 2009–2011