abstractright abstractright

Utsläppen från Finlands internationella sjöfart

I projektet som gäller utsläppen från Finlands internationella sjöfart (MERIMA) utarbetas två datormodeller för beräkning av utsläppen från varutransporter i sjöfarten mellan Finland och utlandet samt av deras externa kostnader.

Modellen för totala utsläpp använder sjöfartsstatistik för att beräkna följande uppgifter för sjöfarten mellan Finland och utlandet:

  • de totala utsläppen per fartygstyp till sjöss och i hamn samt inom importen och exporten
  • utsläppskostnader
  • bränslekostnader
I totalmodellen kan användaren simulera bränsleuppgifter såsom bränslets svavelhalt, den tunga brännoljans andel och bränslets pris.
Jämförelsemodellen kan användas för att jämföra beräkningar som bygger på nuläget för trafiken i ett hamnpar. I modellen används exempelvis fartygets storlek, hastighet, bränsleuppgifter och andra simulerade uppgifter som variabler. Med modellen kan man jämföra utsläppsmängder, bränsleförbrukningen och utsläppskostnaderna på fartygsrutter mellan hamnar i Finland och i utlandet genom att simulera följande data:
  • fartygstyp
  • fartygsstorlek
  • bränsleuppgifter (svavelhalt och den tunga brännoljans andel)
  • bränslets pris
  • fartygets medelhastighet.

Med modellerna är det möjligt att skapa olika scenarier.