abstractright abstractright

Unikt avstjälpningsplatsbyggande i Karleby

På Kemiras avstjälpningsplats i Karleby byggdes en totalt 1,4 kilometer lång och i genomsnitt 10 meter djup vertikal isoleringsvägg omkring avstjälpningsplatsen.  Byggandet av den vattentäta vertikala isoleringsväggen gjorde det möjligt att bevilja Tetra Chemicals Europe Oy:s och Kemira GrowHow Oyj:s avstjälpningsplats i fabriksområdet i Karleby tillstånd för fortsatt verksamhet.

Bottenkonstruktionerna vid Kemiras avstjälpningsplats uppfyllde inte längre de gällande kraven. Problemet löstes med en planeringslösning av Geobotnia Oy som baseras på en vattentät vertikal isoleringsvägg som byggs omkring hela avstjälpningsplatsen. Samtidigt erhölls tillstånd att bygga deponiområdets vallar högre och att fortsätta avstjälpningsplatsverksamheten fram till 2020. Som byggherrekonsult och projektledare fungerade Sito Rakennuttajat.

Det smala schaktet grävdes med en schaktväggmaskin som påminner om en stor motorsåg, och som gjorde det möjligt att gräva ett schakt med önskade djup- och breddmått. Väggen byggdes av Destias underentreprenör, holländska Cofra Bv.

Hundra längdmeter om dagen

Den vertikala isoleringsväggen omger GrowHow:s område för fast avfall, Tetras filterslamdammar och av praktiska skäl även KemFines brandvattendamm. Väggen, som har en sammanlagd längd på 1,4 km, skyddar de omgivande områdena för avfall och infiltration av spillvatten eftersom konstruktionen utsträcker sig ända ner till det sammanpackade marklagret eller till berget.

Som djupast går väggen ner till 12 meter, och den film som ska grävas ned har en yta på cirka 12 000 m2.  Väggen består av en plastspontvägg som tillverkats av HDPE-film och av en blandning av bentonit och cement som omger den. Grundvattennivån innanför området hålls lägre än utanför området med hjälp av pumpar, så att vattnets strömningsriktning är från området utanför väggen mot området innanför väggen.

Så gott som motsvarande konstruktioner har installerats redan tidigare i ett par industriobjekt i Finland. Problemet har tills vidare varit att konstruktionen är långsam att montera. Dessutom behövs det en stor mängd bentonit för att hålla det djupa schaktet öppet. Bentonit behövs så att den egentliga isoleringen, polyetenskivan som till sin form påminner om stålspont, kan monteras rakt och ohindrat ända ned till berget eller den sammanpackade jorden.

”Tack vare väggmaskinen, som nu användes för första gången i Finland, var monteringshastigheten drygt 100 längdmeter om dagen med ett genomsnittligt monteringsdjup på 10 meter. Detta gjorde hela projektet betydligt snabbare”, berättar branschdirektör Anton Palolahti från Sito.