abstractright abstractright

Undervattensundersökning av brokonstruktioner minskar underhållskostnaderna

Undervattenskonstruktioner som är i dåligt skick kan orsaka farliga situationer och betydande extra underhållskostnader. Vid undervattenskontrollen av bron för lätt trafik vid Tarvovägen den 28 augusti upptäcktes stora brister i brons fästkonstruktioner. I detta fall var det lätt att snabbt utföra reparationsåtgärderna på de rätta ställena.