abstractright abstractright

Trafikregleringarna vid gränsövergångsställena på östgränsen

Sito har Finlands ledande experter i planeringsuppgifter som gäller trafikregleringen vid gränsstationerna. Vi har deltagit i arbetet med att utveckla alla gränsövergångsställen längs östgränsen.

Det finns nio internationella gränsövergångsställen på gränsen mellan Finland och Ryssland: Vaalimaa, Vainikkala, Nuijamaa, Imatra, Niirala, Vartius, Kuusamo, Salla och Raja-Jooseppi. Gränsövergångsstället i Vainikkala är endast avsett för tågtrafik.

Trafikmängderna över gränsen har ökat avsevärt under de fem senaste åren särskilt i Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra och Niirala. Ökningen av trafikmängderna av tung trafik har planat ut, men persontrafikmängderna har fortsatt att öka bl.a. beroende på ryssarnas shopping- och rekreationsresor.

Planeringen av trafikregleringen av gränsövergångarna utförs kontinuerligt på grund av de ökande trafikmängderna. Myndighetsområdena som anknyter till gränsövervakningen planeras genom att utvidga nuvarande funktioner runt de befintliga områden, vilket gör det möjligt att utnyttja de redan bebyggda områdena.

Planeringen av trafikregleringen vid gränsstationerna avviker från sedvanlig vägplanering eftersom man måste särskilt tänka på områden som anknyter till gränsbevakningen och gränsfunktionerna samt på planeringen av styrningen och kontrollen av trafiken.

De senaste projekten är:

  • Byggandet av kontrollområdet för icke förtullade personbilar på gränsövergångsstället i Imatra
  • Separeringen av godstrafiken från persontrafiken i Vaalimaa
  • Byggandet av fil- och trafikregleringsarrangemang för icke förtullade personbilar och tunga fordon i Niirala
  • Utarbetandet av en plan för separering av godstransporterna i Nuijamaa.

Byggarbetet pågår i Imatra och Vaalimaa, och i Niirala påbörjas byggandet våren 2014. På det nordligaste gränsövergångsstället, Raja Jooseppi, är det aktuellt med att påbörja arbetet med en projektplan.