abstractright abstractright

Totalrenovering av friidrottsplanen i Djurparken

Vid de tidigare reparationerna hade man främst koncentrerat sig på att förnya idrottsplanens ytbeläggningar. Konstruktionslagren hade inte åtgärdats i någon större utsträckning. I denna totalrenovering beslutade man sig för att bygga om löpbanornas och idrottsplatsernas konstruktioner så att de upprepade tjälskadorna på bortre långsidan skulle förhindras.

Löpbanorna och idrottsplatserna på den över hundra år gamla idrottsplanen i Djurparken totalrenoverades inför EM i friidrott år 2012. Ett särskilt mål vara att reparera strukturlagren på så sätt att de ojämna tjälskadorna på bortre långsidan skulle förhindras. Tjälskadorna orsakade alltför stora förändringar i längd- och tvärlutningen som inte kan accepteras på friidrottsplaner avsedda för internationella tävlingar.

I grundundersökningar som gjordes under byggnadsplaneringen observerades i slutet av bortre långsidan ett litet område av silt med hög tjälbenägenhet, där grundvattnet dessutom endast låg på en halv meters djup. Uppdraget att förhindra tjälskadorna försvårades av att löpbanorna används som skridskobanor på vintern.

Det skulle ha varit möjligt att förhindra tjälskadorna genom att göra konstruktionslagren så tjocka att de inte fryser, men i detta fall skulle belastningen på alven ha ökat, vilket skulle ha orsakat sättningar. Lösningen var att bygga tjälisolerings- och lättfyllnadslagret av lättklinker. Konstruktionen utvidgades till hela det område som skulle förnyas, så att en homogen konstruktion uppnåddes på hela planen.

Lösningen visade sig vara välfungerande under den stränga vintern 2012–2013.

Beställare: Helsingfors stads idrottsverk