abstractright abstractright

Tölövikens cykeltunnel

Sito har utarbetat en allmän plan för en cykeltunnel som går under bangården på Helsingfors järnvägsstation. Tunneln erbjuder smidigare förbindelser för cyklister och fotgängare från Baana till Kajsaniemiparken.

Smidig cykling

Till cykeltunneln på Tölöviksgatans sida ansluter en övertäckt konstruktion för nivåbyte som består av en hiss och en trappa. Runt konstruktionen går en ramp för cykeltrafik i bägge riktningarna. Under bangården ansluter tunneln till en annan tunnel som går under den nuvarande bangården. I tunneln avskiljs cykel- och fotgängartrafiken från varandra, och dess totala bredd är 7,2 m.

Töölönlahti_leikkauskuva

Datamodell ger kontroll över helheten

Den allmänna planeringen av cykeltunneln gjordes från första början helt med hjälp av datamodellering med programvaran Tekla Structures. Både cykeltunnelns konstruktioner och de omgivande konstruktionerna modellerades i programmet. Under planeringsprocessen användes datamodellen för att presentera planeringslösningarna och kartlägga problematiska punkter särskilt vad gäller konstruktionerna för nivåbyte.

Persontrafiken på bangården är mycket livlig, och därför utgjorde planeringen av arbetsmetoderna en väsentlig del av planeringen som helhet. Tunneln placerades på ett sådant sätt att en del av tunneln kan byggas stegvis utanför banområdet genom att flytta på banans slutbuffertar. En del av tunneln på den nuvarande tunnelns anslutningsområde måste byggas med hjälp av hjälpbrokonstruktioner.