abstractright abstractright

Sito fungerar som trafiksäkerhetsaktör i flera regioner

Experter från Sito stöder kommunernas och ELY-centralernas trafiksäkerhetsarbete i flera regioner. Sito arbetar som trafiksäkerhetsaktör i Östra Finlands södra del, Kajanaland, Nivala-Haapajärviregionen samt i Ylivieska ekonomiska region.

En trafiksäkerhetsaktör stödjer trafiksäkerhetsarbetet i kommunerna och främjar en trygg trafikkultur i området. Arbetet utförs i samarbete med kommunen och samarbetspartner.

Trafiksäkerhetsarbetets bas utgörs av kommunernas trafiksäkerhetsgrupper som sammanträder regelbundet. Grupperna utvecklar idéer för åtgärder och samordnar arbetet. Aktören hjälper med att hålla gruppernas verksamhet i gång och genomföra åtgärderna.

Aktören har tillgång till effektiva verksamhetsmodeller, idéer och material samt nätverk inom trafiksäkerhetsarbetet. Ett fungerande och idérikt samarbetsnätverk skapar möjligheter för effektiv verksamhet och för helt nya initiativ inom trafikfostran. Ett exempel på detta är trafiksäkerhetspjäsen Ajattele ajoissa! (Tänk efter i tid!), som skapats i samarbete med teatteri Retikka i Kajanaland. Pjäsen, som är avsedd för elever i högstadiet, har blivit mycket populärt både i Kajanaland och på andra håll i Finland.

Trafiksäkerhetsaktören uppgifter omfattar beroende på region bl.a. att

 • bereda föredragningslistorna för kommunernas trafiksäkerhetsgruppers möten och sköta sekreterarens uppgifter,
 • utveckla idéer för trafiksäkerhetsevenemang för olika målgrupper och sköta arrangemangen för evenemangen tillsammans med kommunerna och samarbetspartners,
 • ge trafiksäkerhetsinformation,
 • ge trafiksäkerhetsutbildning till kommunens personal,
 • upprätthålla och uppdatera webbplatsen och de interna interaktionskanalerna samt
 • uppgöra olycksfallsstatistik och annat material.

Referenser

 • Trafiksäkerhetsaktör för Ylivieska ekonomiska region 2013–2014
 • Trafiksäkerhetsaktör för Nivala-Haapajärvi region 2013–2015 (www.nihalttoimija.fi)
 • Trafiksäkerhetsaktör för Östra Finlands södra del 2013–2015 (www.itatoimija.fi)
 • Trafiksäkerhetsaktör för Kajanaland 2011–2014 (www.kainuuntoimija.fi)
 • Trafiksäkerhetsaktör för Östra Finland 2005–2008 och 2009–2012 (www.itatoimija.fi)