abstractright abstractright

Sito deltar i planeringen av södra ringvägen i Lahtis

NTM-centralen i Finland, Hollola kommun och Lahtis stad har inlett arbetet med att uppgöra en vägplan i enlighet med landsvägslagen för Lahtis södra ring på riksväg 12. Vägplanen utarbetas i samarbete av Sito Oy och Ramboll Finland Oy.

Riksväg 12 är en nationell och regional huvudväg som går i östlig-västlig riktning. I dagens läge går den genom centrumområdet i Lahtis stad. Staden behöver en ny ringväg för att kunna utveckla trafiknätverket och samhällsstrukturen.

– Vägplanen utarbetas utifrån den allmänna planen från 2008. I anslutning till detta granskas möjligheterna att göra projektet lättare och att sänka byggnadskostnaderna, vilket medför utmaningar när det gäller att uppnå godtagbarhet projektchefen, vägdirektör Rauno Tuominen från Sito. I planen preciseras de nödvändiga väg- och anslutningsarrangemangen på den cirka 13 kilometer långa sträckan mellan Soramäki och Kujala.

I vägplaneringens inledande skede granskar parterna projektets mål, planeringsgrunder, grundläggande lösningar och totala kostnader interaktivt. I detta sammanhang granskas särskilt följande frågor:

  • Ska vägavsnittet byggas med 2 + 2 filer eller delvis med 1+1 filer
  • Hastighetsbegränsning 80 km/h eller 100 km/h
  • Optimering av Patiokallios tunnel; öppen skärning eller förkortad tunnel
  • Arrangemangen för de planskilda anslutningarna i Soramäki, Nostava, Okeroinen, Nikula, Laune och Kujala
  • Bekämpning av olägenheter särskilt i närheten av bostadsbebyggelse.

Vägplanen blir färdig våren 2015. Mer information om projektet och dess skeden finns på projektets Internet-sida.