abstractright abstractright

Servicekarta för kommunerna och invånarna i huvudstadsregionen

Sito har genomfört en webbaserad tjänst för kommuninvånarna, Servicekartan, som publiceras i samarbete av Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städer. På kartan finns största delen av städernas tjänster, verksamhetsställen och evenemang.

Skärmkapningen är från servicekartans nya version som implementerats på den nya plattformen Spatial Web 7.

 

Mångsidiga sökfunktioner

Tjänsten samlar de vanligaste tjänsterna som kommuninvånarna behöver till en enda webbplats som är lätt att använda. Servicesökningar kan göras med fritextsökning, adress, namn, postnummer och utifrån avståndet, eller med hjälp av färdigt klassificerade tjänster.

I tjänsten finns också en omfattande ordsökfunktion som gör det lättare för kommuninvånarna att hitta tjänsterna. Många kommuninvånare vet inte vilka ämbetsverk det är som producerar olika tjänster, men servicekartan kan ta reda på denna information automatiskt.

Social respons testas

I servicekartan finns också en responstjänst som direkt gäller verksamhetsstället och dess tjänster. I några ämbetsverk testas en social responsspalt där både frågorna och svaren i regel är offentliga. I praktiken kan användaren via responssystemet skicka frågor eller respons direkt till den person som ansvarar för tjänsten, som i sin tur kan besvara frågan på samma sätt i form av respons.

Servicekartan är ett flerårigt samarbetsprojekt som avser att göra det lättare att hitta stadens tjänster samt att förbättra städernas interna samarbete och samarbetet mellan kommunerna. Uppgifterna på servicekartan är alltid uppdaterade och aktuella i ett centraliserat datalager.

Tjänsten har genomförts av IT-avdelningen vid Helsingfors stads ekonomi- och planeringscentral samt i samarbete med stadens enheter och med Esbo, Vanda och Grankulla städer. Tjänsten bygger på Sitos serviceplattform Louhi, som används i stor omfattning i kommunerna.

Servicekartan finns på adressen: www.hel.fi/palvelukartta