abstractright abstractright

Samlad information om trafikolyckor på kartan

Helsingfors förbättrar trafikplaneringen med ett nytt system som underlättar analysen av trafikolyckor. Målet är största möjliga säkerhet och smidighet i trafiken.    

Polisens register över trafikolyckor innehåller detaljerad information om olyckans parter, om deras beteende och om väderleksförhållandena vid tidpunkten för olyckan. Helsingfors stad för detaljerad statistik om trafikolyckor som sker på stadens område och utnyttjar registret över trafikolyckor i sin trafikplanering.

Stadsplaneringskontorets trafikplaneringsavdelning har börjat använda ett nytt system för analys av olycksfallsdata. SitoGIS visualiserar olycksfallsdatan klart och tydligt på kartan, vilket gör det lätt att använda uppgifterna som stöd vid trafikplaneringen. Systemet hjälper också planerarna att analysera olycksfallens bakgrundsdata. Målet är att få jämförbar information som är lätt att tolka om platser med hög olycksfallsrisk och om orsaker som lett till olycksfall.

Kostnadsbesparingar genom uppdatering, drift och rapportering

SitoGIS är en webbläsarbaserad tjänst som ersätter det arbetsstationsbaserade trafikolycksfallsregistret som användes tidigare. I den nya tjänsten har man satsat särskilt på användarvänlighet och på klar och informativ grafik.

I tjänsten kan man exempelvis söka bestämda olycksfallstyper eller granska olycksfall områdesvis. Det nya systemet ger kostnadsbesparingar i uppdateringen, driften och rapporteringen. Tjänsten är webbläsarbaserad, vilket gör det lättare att överföra data till planeringssystemet, och det är också lättare att ta ut rapporter från systemet än tidigare.

Det väsentliga är att olycksfallsdatan kopplas till geografiska data i all informationshantering. Utgångspunkten är att en uppgift uppdateras endast en gång i endast ett system, i enlighet med stadens strategi för geografiska data.

SitoGIS är nyckeln till hantering, uppdatering och upprätthållande av datalager

SitoGIS är en servicehelhet som Sito utvecklat för hantering, uppdatering och upprätthållande av datalager. Med programvaran är det möjligt att administrera datalager av många olika slag, t.ex. jordegendom, byggnads-, befolknings- och olycksfallsdata och exempelvis trafikregleringsanläggningar.

De flesta användarna använder SitoGIS med webbläsaren, men tjänsten kan också användas med programvaror för geografiska data och databasbaserade geodataapplikationer.