abstractright abstractright

Rotuaari i Uleåborg fick en ny framtoning

Den berömda gågatan Rotuaari, som på sin tid även utsattes för hårt motstånd i Uleåborg, har tagit sin plats som stadens somriga vardagsrum. Området har också fått pris som ett levande stadscentrum.

Kirkkokatu i Uleåborg omvandlades på avsnittet mellan Saaristokatu och Pakkahuoneenkatu till en gågata år 1987. År 1988 ordnades en namntävling, och resultatet var att promenadområdet fick namnet Rotuaari.

Plats för möten och evenemang

Rotuaari, och i synnerhet dess centrala torg, har under de senaste 20 åren blivit en viktig mötesplats för Uleåborgsborna. Av evenemangen kan nämnas tulpan- och statygatan, stjärngossetävlingen, hankattstävlingen, bentävlingen, vinfesten och Rotuaari Piknik.

I september 2009 inledde Uleåborgs stads tekniska central byggnadsplaneringen av ombyggnaden av Rotuaari med Sito som huvudplanerare. Det tekniska nätverket i Rotuaaris område var föråldrat och området behövde också en ny stadsbildsmässig framtoning. Planeringsuppdraget omfattade de viktigaste avsnitten av Kirkkokatu, Kauppurienkatu och Isokatu.

Arbetet spreds ut på tre år. I det första skedet utarbetades gatu- och byggnadsplaner för Kirkkokatu, som med sitt torg bildar Rotuaaris viktigaste promenadområde och evenemangsarena.

Rotuaaris nya framtoning

Målet med planeringen av Kirkkokatu var att förnya gågatan och skvärerna så att de skulle locka stadsborna att trivas. Detta skulle möjliggöra ett allt mångsidigare stadsliv. Planeringsarbetet baserades på den allmänna planen för gatumiljön i Uleåborgs centrum från 2003.

I arbetets början justerades en del av de delvis föråldrade utgångspunkterna för den allmänna planen. I planeringen upptogs en större scen än tidigare, och avvikande från den allmänna planen bevarades Rotuaarin pallo eftersom klotet blivit ett landmärke i området.

Målet med totalrenoveringen var att förbättra gatans funktionalitet och framtoning bl.a. genom att förnya gatubeläggningarna, -inventarierna och -belysningen samt fasad- och festbelysningen. Gatan belades med naturstenplattor. Idén bakom plattornas randiga mönster och färger för tankarna till en österbottnisk trasmatta. Ett ytterligare mål för planeringen var att förbättra områdets tillgänglighet. Målet med festbelysningen är att framhäva Uleåborg som Tierna-stad (“stjärngossestad”).

I samband med totalrenoveringen byggdes också gatans konstruktioner, dränering och alla nätverk under gatan om. Hela promenadområdet förses med ett snösmältningssystem som garanterar att det är angenämt att gå på gatan året om.

Målet med ombyggnaden av Rotuaaris scen var att förbättra scenens utrustningsnivå på så sätt att det i fortsättningen är möjligt att ordna ännu mångsidigare evenemang på Rotuaari året runt.

Arbetet slutfördes 2012.