abstractright abstractright

Raide-Jokeri i Esbo

I arbetet undersöktes alternativa linjedragningar för snabbspårvägen Raide-Jokeri och markanvändningen i Esbo längs linjealternativen söderut från Alberga.

I projektets första skede bearbetade tre konsultsammanslutningar olika alternativ oberoende av varandra, vilket resulterade i ett stort antal olika linje- och markanvändningsalternativ. I det andra skedet slogs konsultgrupperna samman och av de olika alternativen valdes de rekommenderade alternativen för beslutsfattandet.

Uppgifter om projektet, 1 skedet:

Beställare: Esbo stad, Senatsfastigheter, Aalto Universitetsfastigheter Ab

Projektledning: Sito Oy

Trafik- och stadsplanering: Sito Oy

Stadsplanering: APRT Oy

Trafikprognoser: Strafica Oy

Stadsekonomiska effekter: Kaupunkitutkimus TA Oy

Projektets tidpunkt: våren 2013

Uppgifter om projektet, 2 skedet:

Beställare: Esbo stad

Projektledning: Trafix Oy

Trafikplanering: Trafix Oy

Stadsplanering: Sito Oy

Miljökonsekvenser: Sito Oy

Banplanering: WSP Finland Oy

Projektets tidpunkt: hösten 2013