abstractright abstractright

Markanvändningsplan för skärgårdsstaden i Kuopio

Kuopio stad beställde av Sito en markanvändningsplan för området Kuikkalampi-Lehtorinne i skärgårdsstaden i Kuopio.  I idéutvecklingsskedet uppställdes flera ambitiösa mål för projektet bl.a. gällande hållbar stadsplanering. I enlighet med projektets innehållsmässiga berättelse och planläggningsfilosofi kommer området att kallas Kuopion Timantti.

Naturen och landskapet valdes till utgångspunkt för all verksamhet. De ska vara i balans med den bebyggda miljön, infrastrukturen, trafiken och de sociokulturella faktorerna. Markanvändningsplanen omfattar många initiativ som möjliggör försök med bl.a. ekologiskt träbyggande, hybridbyggnader och -platser samt olika former av mobilitet. Dessutom har konsten en viktig roll i planläggningen och byggandet av området.

Markanvändningsplanen har nått en punkt där de områden som ska byggas och lämnas obebyggda tillsammans med gator och kvarter har placerats så väl som möjligt i förhållande till landskapet.

Uppgifter om markanvändningsplanens omfattning:

• 2 050 invånare

• 1 247 bostäder

• våningsyta 104 025 vånkvm

• 1 304 bilar

• 2 050 cyklar

Uppgifter om projektet:

Beställare: Kuopio stad

Projektets tidpunkt: 2012–2013