abstractright abstractright

Logistikoperatörtjänster för de nya strandstadsdelar i Helsingfors

Som logistikoperatör ser Sito till att det går både bra att bo och att bygga i de bostadsområden som byggs upp i snabb takt.

På bilden övervakningsgruppen för Sitos Logistikfunktion, från vänster: Jussi Silvo, Anna Harpila, Taru Hanski, Harri Saarinen, Minna Oinaala och Jussi Pesonen.

Sito Rakennuttajat har i egenskap av logistikoperatör nästän i ett års tid skött bygglogistiken för Helsingfors nya strandstadsdelar. Beställare är gatu- och parkavdelningen vid Helsingfors byggnadskontor. Avtalet gäller tills vidare och syftet är att det fortsätter så länge som det behövs.

Helheten under kontroll

I Helsingfors byggs hela områden med snabb tidtabell. Upp till tio byggarbetsplatser är i gång samtidigt. Bland byggandet arbetar man även, går i skola och bor.

För att allt ska förlöpa säkert områdesvis i dessa krävande byggprojekt och för att undvika alla former av kollisioner, behövs en ny sorts tjänsteleverantör, en logistikoperatör, till hjälp.

Logistikoperatörens verksamhet leds av en projektchef på heltid. Fiskehamnen, Busholmen och Kronbergsstranden har egna övervakare, vars arbetsplatser finns på området. Övervakaren har även utsett ett arbetspar.

Bygglogistiken planeras för att fungera

Logistikoperatören har i uppgift att se till att vardagen går bra på de områden som byggs. Logistikoperatören svarar för ordningen i området utanför byggstängslena. En stor del av arbetet sker utom synhåll. Det är planering och förberedelse som kräver förutseende, noggrann expertis. Ju bättre logistikoperatören har lyckats i sitt arbete, desto mindre märks hans/hennes arbete senare.

En av de viktigaste uppgifterna för logistikoperatören är att trygga säkerheten för de som bor, arbetar, rör sig och bygger i området. Man ska kunna leva sig in i vardagen för de som bor, arbetar och rör sig i området redan i förväg. Man ska fundera ut hur trygga och vettiga rutter kan skapas till daghemmet, skolan, arbetsplatsen, affären och hundparken.

En del av transporterna till byggarbetsplatserna kräver specialarrangemang. Stora elementtransporter på 40 ton kan kräva separat planerade rutter.

Samarbete, rådgivning och problemlösning

Logistikoperatörens arbete förutsätter emellertid även mycket synlighet och socialt umgänge: närvaro, kontakt med olika parter, reda ut konkreta problem, besvara frågor och anmärka brister.

Speciellt viktig är information och kontakt med alla byggare, invånarföreningar och företag som verkar i området. Arbetet kräver nära kontakt med de ansvariga arbetsledarna för byggarbetsplatserna, besök i barackerna för diskussioner och för att fråga om det finns bekymmer.

Eftersom tjänsten är ny, utformas arbetsbilden för logistikoperatören och övervakarna hela tiden. Fokusområdena varierar även utgående från särdragen hos varje enskilt område som byggs. Tjänsten ska även skräddarsys noggrant enligt kundens och målets behov.

Varje område har egna behov

Efter ett kort lugnt skede kommer byggandet i Fiskehamnen att ta full fart år 2017, när det redan finns 20 entreprenörer i området. Nu samordnar logistikoperatören tidtabellerna, för att allt ska vara klart inför nästa år, till och med tidtabellerna, och för att samarbetet mellan staden och entreprenörerna ska fungera på bästa möjliga sätt.

På Busholmen i sin tur är det full rulle och ett tiotal företag som bygger. De nya flervåningshusen har invånare och under detta år färdigställs ytterligare 700 bostäder.
Mitt bland allt bygger Stara och Kalliorakennusyhtiö gator och en grotta. På Busholmen verkar även den livliga Västra hamnen och ett tiotal företag.

På Kronbergsstranden som byggs på Degerös västra sida, arbetar man med det s.k. första skedet, som omfattar områdena Borgströmsbacken och Gunillaberget. Fyra av husen i området är bebodda och tio hus kommer att få sina invånare före slutet av året. Arbetsplatstrafiken är ansenlig, eftersom 500–600 byggare arbetar vid de tio byggarbetsplatserna. Övervakningen av parkeringen på området inleddes under vintern.

Fiskehamnen (175 ha)
Invånare år 2035 cirka 21 000
År 2016:
• Bostadsbyggandet på Sörnäsudden börjar vara klart
• Fiskehamnens centrum Redi och ett Centrum för hälsa- och välfärd byggs
• Farfarsbron till Blåbärslandet öppnas på sommaren
• Byggandet av bostäder och gator inleds på Sumparn
• Byggandet av gator på Nätholmen inleds

Busholmen (86 ha)
Invånare år 2025 17 000 arbetsplatser 6 000
År 2016:
• Cirka 650 bostäder färdigställs
• Byggandet av Woodcity inleds
• Byggandet av arkitektoniska stödmurar inleds i Godahoppsparkens norra del
• Den nya Västra terminalen byggs
• Byggandet av Atlantgatan fortsätter.

Kronbergsstranden (146 ha)
Invånare efter mitten av 2020-talet 12 500
År 2016:
• Cirka 800 bostäder färdigställs
• Fyra parkeringshus färdigställs
• Byggandet av cirka 900 nya bostäder inleds
• Uppsamlingsstationen för det avfall som kommer från Kronbergsstranden via Roden- sugsystemet för avfallsuppsamling färdigställs.

Kontakt:
Jussi Pesonen, projektchef, Sito Byggledning
Minna Oinaala, logistics övervakning Jätkäsaari
Anna Harpila, logistics övervakning, Kalasatama
Joonas Hakkila, logistics övervakning, Kruunuvuorenranta

Beställare:
Projektchef Pekka Mukkala
Helsingfors Stad, Bygnadskontoret

 

text: Dakota Lavento