abstractright abstractright

Lantmäteriförrättningarna i Pyttis kommun som köpta tjänster

Kraven på kommunens lantmäteriväsende har ökat i takt med att tekniken har utvecklats. Detta medför ofta utmaningar för små kommuner. Pyttis kommun, som har drygt fem tusen invånare, har löst problemet genom att köpa kunnandet inom lantmäteriväsendet av Sito.

Upprätthållandet och uppdaterandet av baskartan utgör en central del av samarbetet. Dessutom sköter Sito om produktionen och uppdateringen av andra nödvändiga kartor och den aktuella detaljplanen, samt om utlåtanden till myndigheter, konkurrensutsättning av planläggningen, anskaffning av information om fastigheternas ägare för planläggningen och om bilagekartor som behövs för kommunens markaffärer.

Samarbetet med Pyttis fick sin början i motorvägsprojektet Forsby-Kotka som går genom Pyttis, då kommunen behövde hjälp med de utredningar som motorvägsprojektet krävde.

Köpta tjänster vid kommunsammanslagningar

Sito kan sköta alla eller en del av uppgifterna inom lantmäteriväsendet åt kommunen. Tjänsten för utläggning av verksamhet lämpar sig särskilt för kommuner som endast har liten eller ingen kompetens inom lantmäteri.

– Genom avtalet om utläggning får kommunen tillgång till kunnandet hos många olika experter till priset av en egen expert, berättar servicechef Erno Puupponen, som ansvarar för Sitos materialtjänster.

Köpta tjänster är till hjälp också vid kommunsammanslagningar när geografiska data ska göras kompatibla med varandra och kartorna omarbetas så att de täcker hela kommunen. Kranskommuner har inte alltid tillräckligt med kunnande och stora kommuner saknar ofta resurser.