abstractright abstractright

Kevitsa Mine – Opartisk kvalitetsövervakning

Opartisk kvalitetsövervakning av miljöskydds- och dammkonstruktioner vid gruvan i Kevitsa,  Sodankylä Finland
2014 – 2015 > 2016

Sitos uppgifter i projektet
– Fastställande av omfattningen av kvalitetsövervakningsuppgifterna i samarbete med myndigheter och beställaren projektvis.
– Att tillsammans med en opartisk kvalitetsövervakare projektvist utarbeta en plan för kvalitetssäkring
–  Kontroll av att entreprenörens byggnadsarbeten är planenliga, kontroll av kvalitet och material vid besök på byggplatser
–  Parallella fält- och laboratoriemätningar vid byggprojektet
–  Veckorapportering medan arbetet pågår till beställaren och myndigheter
–  Rapportering vid avvikelser och godkännande/ granskning av korrigerande åtgärder
–  Deltagande i kvalitetskontrollprojekt vid myndigheternas regelbundna granskningar
– Granskning av entreprenörens kvalitetspärm och -material innan entreprenaden tas emot
– Upprättande av slutrapport efter att entreprenaden slutförts och entreprenören sänt samtliga nödvändiga kvalitetsövervakningsdokument

Sitos övervakningsprojekt:
(Hannu Heikkilä övervakar på plats.)
– Nickelanrikningshall 2014, tät asfalt
– Komatsus servicedepå 2014, HDPE-membran
– Höjning av kapaciteten hos pumpverk vid översilningsområde 2014
– Sidobergsområde 2a 2014–2015, torvtätning
– Sidobergsområde 1B, 2015–, betonitmatta/torvtätning
– Höjning av anrikningssandbassäng A 2015–, höjning av tillflödet
– Anrikningssandbassäng A testvall 2014
– Utvidgning av station för bränsledistribution 2015, HDPE-membran

Beställare:
FQM Kevitsa Mining Oy
Nickel- och koppargruvan i Kevitsa i Sodankylä
Verksamheten omfattar brytning av malm och sidoberg i dagbrott, krossning och malning, anrikning till nickel- och kopparkoncentrat samt muddertippning av avfall såsom anrikningssand och sidoberg.
– inledde verksamheten 2012
– arbetstagare 2014 cirka 340 och entreprenörer över 200