abstractright abstractright

Kauppalehtis sökfunktion för fastighetsinformation kompletterades med Sitos karttjänst

Sito har levererat en karttjänst som används som en del av funktionens för fastighetssökning i Kauppalehtis informationstjänst. Med den nya webbläsarbaserade fastighetssökningen kan man söka uppgifter om en eller flera fastigheter samtidigt. Sökningar kan göras bland annat med fastighetens beteckning eller adress.

Karttjänsten visar den sökta fastigheten automatiskt på kartan, och det är också möjligt att söka fastigheter direkt från kartan. Detta gör arbetsprocessen för många beslutsfattare betydligt snabbare.

Nu kan man med en enda sökning få information om alla råmärken i anslutning till en fastighet och om fastigheternas priser på kartan, tillsammans med nödvändiga fastighetsdokument, såsom lagfarts- och gravationsbevis.  Fastighetssökningen erbjuder i en och samma tjänst alla officiella uppgifter om fastigheter för dem som behöver fastighetsdata, och länkar fastigheter som ägs exempelvis av företag direkt till det aktuella företagets uppgifter i Kauppalehtis informationstjänst.

Karttjänsten bygger på Sitos webbläsarbaserade lösning för geodata Louhi. Via karttjänsten kan användaren köpa information bl.a. om fastigheter och överlåtelsepriser.  Karttjänsten är lätt att använda och den har många intelligenta egenskaper för effektivare arbete. Tjänsten utnyttjar WFS- och WMS-gränsytorna som tillhandahålls av Lantmäteriverket.

I fortsättningen utvidgas karttjänsten till nya, intressanta datamaterial. I tjänsten finns också uppdaterade detaljplaner och planbestämmelser från huvudstaden och Tammerfors.

Kauppalehti Tietopalvelut