abstractright abstractright

Iståndsättning av Penttilä sågområde i Joensuu

På det gamla sågområdet i Penttilä i Joensuu har bedrivits affärsverksamhet i cirka hundra år. Därför finns det gott om skadliga ämnen i jordmånen, såsom tungmetaller, dioxiner och furaner. Innan byggandet av bostadshus och arbetsplatser började iståndsattes området och jordmånen renades.

Området Penttilänranta har indelats i tre delområden utifrån det gamla användningssättet, det framtida ändamålet och det valda iståndsättningsmålet. Den gamla stockdammen på tre hektar som innehåll förorenade sediment iståndsattes genom sugmuddring och omvandlades till en småbåtshamn. Det gamla avstjälpningsområdet som brett sig ut på sju hektar iståndsattes genom inkapsling och byggdes om till en landskapsbacke och till industritomter.

Det omfattande området för den gamla sågen och impregneringsanläggningen (25 hektar) iståndsattes för bostads- och kontorsbruk genom att byta jordmassorna och riva de gamla konstruktionerna.

Jordmassorna återanvänds

Sito fungerade som projektledarkonsult för saneringen av den förorenade jordmånen i Penttilänranta. Projektledningskonsultens uppgifter går i huvudsak ut på att bereda upphandlingarna, utföra konkurrensutsättningen, utarbeta beslutsförslag om upphandlingar för staden, styra planeringen och entreprenadprestationerna och upphandla övervakning.

Saneringen utfördes med hjälp av en modell som bygger på kvalitetsansvar och byggherrearbete som utvecklats särskilt för miljöprojekt. På området hanterades totalt cirka en miljon ton förorenade och rena jord- och sedimentmassor. Hela 95 procent av de förorenade massorna styrdes till återanvändning i enlighet med principen för kvalitetsansvar.

Leverantör för högklassig planering och planläggning

Syftet var att leta reda på leverantörer som kan tillhandahålla högklassiga tjänster för planering och genomförande och som staden fortsätter att samarbeta med för att utveckla planutkastet till detaljplan. De viktigaste målen för överlämnandet är att erbjuda högklassiga bostads- och arbetsplatser i närheten av centrum. Ett annat viktigt mål är att täcka investeringarna i saneringen av områdets jordmån och kommunalteknik med inkomsterna från försäljningen av tomterna, konstaterar stadens projektchef Tero Toivanen.

 

Uppgifter om projektet

Total areal: ca 40 ha

Förorenat sågområde: ca 26 ha

Gamla stockdammen: ca 3 ha

Gamla avstjälpningsplatsen; ca 7 ha

Förorenade jordmassor: 280 000 m³

Förorenade sediment: 35 000 m³