abstractright abstractright

Iståndsättning av Häpesuo avstjälnpningsplats

I projektet rengörs området för Häpesuo avstjälpningsplats, som utrangerades i mitten av 1960-talet, från förorenad jord och avfall.

Den utrangerade avstjälpningsplatsen i Häpesuo ligger på ett viktigt grundvattenområde, vilket innebär att iståndsättningen säkerställer stadens vattentillgång. Området som ligger nära Nokia stadscentrum rengörs för att kunna användas för handel och boende. Iståndsättningen ska vara genomförd senast i januari 2017, då en stor detaljhandelsenhet (Prisma) byggs på området.

Avfallsmaterialet avlägsnas och ersätts med rent jordmaterial. Behandlingen av avstjälpningsplatsens hängande grundvatten utgör en viktig del av iståndsättningen. Före iståndsättningen rivs industri- och handelsfastigheterna på området.

Sito Rakennuttaminen (Byggherretjänster)  tillhandahåller projektorganisationen för byggherreverksamhet under upphandlingen och genomförandet av iståndsättningen av Häpesuo avstjälpningsplats. För detta projekt har vi valt en lämplig grupp bland våra medarbetare, vilka har en lång erfarenhet av projektering och genomförande av byggprojekt samt en gedigen yrkeserfarenhet. Byggherreuppgifterna i projektet är fördelade mellan en projektledare, en lokal övervakare och en säkerhetskoordinator som är väl förtrogen med arbetarskyddsadministration och övervakning.”

Byggherreverksamhet expertuppgifter, säkerhetskoordination och övervakning av byggarbetsplatsen