abstractright abstractright

Intelligent trafik ger bättre trafiksäkerhet och smidigare trafik

Sito har deltagit i projektet FITSRUS som avser att främja uppkomsten av gränsöverskridande tjänster för intelligent trafik mellan länderna för att förbättra trafiksäkerheten och göra trafiken smidigare.

Vad är intelligent trafik?

Med intelligent trafik avses att trafikens smidighet eller säkerhet förbättras med hjälp av informations- och kommunikationsteknik. Exempel på intelligenta tjänster för informations- och kommunikationsteknik är aktuella trafik- och logistikuppgifter, väderleks- och väglagsinformation samt det automatiska nödsamtalssystemet (eCall). Med intelligenta tjänster för styrning och föregripande av trafiken kan man göra det lättare för medborgarna att röra sig och förbättra transporternas funktionalitet.

Intelligent trafik erbjuder också möjligheter till nya affärsmodeller. Målet med den nationella strategin för intelligent trafik är att utveckla Finland till en betydande producent och exportör av tjänster och produkter för intelligent trafik.

Målen med projektet FITSRUS

Målet med projektet FITSRUS var att främja uppkomsten av gränsöverskridande tjänster mellan länderna och därigenom öka trafikens smidighet. För att främja nya affärsmodeller bildades i projektet ett testområde för intelligent trafik mellan Helsingfors och S:t Petersburg. I projektet definierades principerna enligt vilka en korridor för intelligent trafik mellan Finland och Ryssland kan genomföras.

Syftet var också att öka samarbetet mellan aktörer i den privata och offentliga sektorn i Finland och Ryssland. För att genomföra tjänsterna uppgjordes pilotplaner i vilka olika aktörers specialkunnande, produkter och system och behoven hos dem som använder förbindelsesträckan slås samman till nya serviceinnovationer.

Projektet FITSRUS beställdes och styrdes av kommunikationsministeriet. Från Finland medverkade Sito, VTT, TIEKE, NSN Oy, Indagon Oy, Vaisala Oyj och Siemens Osakeyhtiö. I Ryssland ansvarade det ryska kommunikationsministeriet för projektet.

FITSRUS-projektets webbplats finns på adressen: http://www.lvm.fi/alyliikenne