abstractright abstractright

Geodatalösningen Louhi effektiviserar Johtotieto Oy:s kundtjänst

Lösningen för geografiska data Louhi effektiviserar Johtotieto Oy:s kundtjänst ytterligare och möjliggör snabbare betjäning dygnet runt. Tjänsten underlättar utredandet av positionsdata för kabelrutter och hanteringen av både visningstjänsten och tjänsten för bokning av visningar.

Sito har levererat lösningen Louhi som redskap till Johtotieto Oy:s ledningsinformationstjänst. Tjänstens funktionalitet har utvidgats så att den nu också kan användas av nätverksbyggare, myndigheter och entreprenörer genom självbetjäning.

Ledningsnätverksdatan för alla Johtotieto Oy:s partner har registrerats i tjänsten, som bygger på Sitos webbläsarbaserade produkt Louhi. Tjänsten effektiviserar Johtotieto Oy:s kundtjänst ytterligare och möjliggör snabbare betjäning dygnet runt. I tjänsten kan den som behöver information – till exempel en schaktningsentreprenör – enkelt avgränsa grävområdet själv, ta fram ledningsdata för det aktuella området och vid behov med hjälp av handledning beställa en visning till objektet.

Tjänsten förebygger skador på infrastruktur för samhällets livsviktiga funktioner.

Johtotieto behandlar årligen flera tiotals tusen kontakter, då schaktnings- och anläggningsföretag, kommuner, enskilda gräventreprenörer, planerare och myndigheter frågar efter positionsdata för ledningar.

Johtotieto Oy ingår i koncernen Suomen Erillisverkot.