abstractright abstractright

Detaljplan för Hagalund i Lovisa

I närheten av Lovisa gamla landfästning har utarbetats en detaljplan för en idrottsplan, travbana och idrottshall. Det planlagda områdets areal är cirka 100 hektar. Med planen har också bildats den första detaljplanen för det gamla villaområdet och ett helt nytt småhusområde.

Den gamla riksvägens linje har planlagts som en gata som leder till ett idrottscentrum. En bygginstruktion har utarbetats för att stöda ett enhetligt genomförande av detaljplanen för det nya bostadsområdet. I planläggningslösningarna beaktades den gamla landfästningens konstruktioner, de begränsningar som grundvattenområdet medför för travbanan och hästhållningen samt den nya motorvägens buller- och hindereffekter.