abstractright abstractright

Centralgatan, Kalevagatan och Georgsgatan i Helsingfors

Sito har utarbetat den allmänna planen och byggnadsplanen för gågatan på Centralgatan i Helsingfors samt utfört den allmänna planeringen och byggnadsplaneringen för Kalevagatans och Georgsgatans fotgängarbetonade områden.

Centralgatan, ett avsnitt av Kalevagatan från Georgsgatan till Mannerheimvägen och ett avsnitt av Georgsgatan från Kalevagatan till Eriksgatan planerades inom ramen för samma projekt. Huvudkonsulten var Sito och underkonsulten Arkkitehtitoimisto APRT.

Den allmänna planeringen utfördes i intensivt samarbete med Helsingfors stads stadsplaneringskontor och byggnadskontor. Byggnadsplaneringen gjordes i huvudsak i samarbete med byggnadskontoret.

Avsnittet på Kalevagatan blev färdigt hösten 2008, avsnittet på Georgsgatan genomfördes sommaren 2010 och Centralgatan åren 2009–2012.

Uppgifter om projektet:

Beställare: Helsingfors stad 2005–2009
Projektchef: Paavo Åvist, Sito Oy
Arkitektplanering: Yrjö Rossi (APRT)
Gatuplanering: Ari-Pekka Roitto (Formacad)
Ansvarsperson för planeringen av gatumiljön: Ulla-Kirsti Junttila, Sito Oy
Trafikplanering: Seppo Karppinen, Sito Oy
Belysningsplanering: Leena Kaanaa (tidigare Eväsoja), Sito Oy