abstractright abstractright

Byggnadstillsyn över pumpstationen för avloppsvatten i Penttilänranta i Joensuu

Genom den nya pumpstationen leds avloppsvattnet från Penttilänranta område, som är under byggnad, och från Niinivaara och Karsikko direkt till avloppsreningsverket i Kuhasalo.

Tidigare leddes avloppsvattnen via ett rör som gick under Pielisjoki genom centrum till pumpstationen i Hasaniemi, därifrån vattnen åter pumpades under älven tillbaka till Kuhasalo. Den nya pumpstationen för avloppsvatten minskar miljöriskerna och förbättrar nätverkets funktionssäkerhet.

Utmaningar under byggnadstiden var bl.a. jordmånsförhållandena och grundläggningsnivån, som låg sju meter under markytan och cirka tre meter under Pielisjokis ytnivå. För att trygga och underlätta byggarbetet skyddades grävområdet med 12 meter långa stålspontar som nådde ända ned till bottenmoränen.

Endast en del av pumpstationen syns ovanför markytan. I denna del finns el- och automationscentralen och en entré till de underjordiska lokalerna. Pumpstationens underjordiska del består av en sugbehållare och ett pumputrymme. Ovanför pumputrymmet har byggts en underhållsplattform med ventilerna och mätutrustningen. På underhållsplattformen kan reparations- och underhållsarbeten utföras tryggt.

För byggandet av pumpstationens konstruktioner användes cirka 380 m3 betong och 36 ton stål. Pumputrustningen består av fyra torrinstallerade centrifugalpumpar med automatstyrning. Pumpstationens nuvarande automationscentral har kopplats till huvudkontrollrummet vid Joensuun Vesi.

Fasadkonstverket på pumpstationens ytterbeklädnad planerades och genomfördes av bildkonstnär Heidi Vasara.

Byggobjektets övervakning och säkerhetskoordination utfördes av Sito, med Mikko Honkonen som ansvarig övervakare och säkerhetskoordinator, och med Jarkko Puhkala som hans vikarie.

Byggherren var affärsverket Joensuun Vesi, och byggherrens representant i projektet var driftschef Anne Savolainen. För projektets huvudentreprenad svarade Kesälahden Maansiirto Oy.