abstractright abstractright

Byggnadsritningar behändigt från webben

Arska är en försäljningstjänst från vilken användarna enkelt kan söka och köpa byggnadsritningar för hus i Helsingfors. Arska har genomförts av Sito och tjänsten drivs av byggnadstillsynsverket vid Helsingfors stad. Arska bygger på Sitos lösning Louhi Kauppa, som organisationer kan använda för att sälja eller avgiftsfritt distribuera elektroniska material på internet.

Den elektroniska tjänsten Arska är ett lättanvänt och snabbt sätt att skaffa byggnadsritningarna från webben.

 

Elektroniska tjänster kan användas dygnet runt. ”Innan Arska togs i bruk fick byggnadstillsynens arkiv besök av 17 000 kunder om året, och vi producerade och sålde cirka 80 000 ritningsavskrifter till dem. Försäljningen skedde i regel genom personlig betjäning vid servicedisken, vilket krävde åtta anställda på heltid.

Arkivets kundtjänst hade begränsade öppettider, och utöver detta hade kunderna möjlighet att boka en tid för personligt besök på arkivet”, berättar Olli Turunen, chef för arkivenheten vid byggnadstillsynsverket i Helsingfors stad, om utvecklingsarbetets bakgrund. Tack vare Arska kan kunderna nu enkelt skaffa byggnadsritningar oberoende av tidpunkten på dygnet.

Över 2,5 miljoner skannade dokument

De ritningar som erhålls via Arska är skannade avskrifter av de ursprungliga byggnadsritningarna på papper. Tjänsten uppdateras i takt med att byggnadstillsynsverket får nya byggnadsritningar som ska arkiveras.

En förutsättning för tjänsten Arska har varit att skanna i ritningarna i arkivet, över 2,5 miljoner enskilda handlingar, i elektroniskt format och att ge byggnaderna en permanent byggnadsbeteckning. ”Helsingfors stad är först i Finland med att ge alla byggnader i staden en permanent byggnadsbeteckning, och arbetet pågår för att skapa en nationell standard för införandet av byggnadsbeteckningen”, berättar Turunen.

Öppen tjänst för alla

Ritningarna kan enkelt sökas i den kartbaserade tjänsten med byggnadens gatuadress, permanenta byggnadsbeteckning, bygglovets beteckning eller produktnummer. De valda ritningarna betalas med webbankkoder, och efter att användaren betalat kan han eller hon ladda ned bilderna på sin egen dator eller skicka dem till önskad e-postadress.

Olli Turunen anser att det är viktigt att man genom införandet av Arska lyckats minska pressen på kundtjänsten för byggnadstillsynens arkiv i hög grad och övergått till att sälja ritningar i elektroniskt format som en kundvänlig tjänst som håller öppet dygnet runt. E-tjänster, betalning och den pålitliga identifieringen av användarna, som utgör en väsentlig del av helheten, är teknik som det blir allt viktigare att behärska, då de elektroniska tjänsterna blir allt fler.

Arska