abstractright abstractright

Användningen av Louhi Kommunservern expanderar överallt i Finland

Louhi Kommunservern, ett verktyg som Sito erbjuder de kommunala myndigheterna för skötsel av myndighetsprocesser och styrning genom kunskap, har fått rikligt med nya kunder både i fjol och i år. Louhi Kommunservern används i dagliga arbetsuppgifter i cirka 40 kommuner runtom i Finland, för närvarande bokstavligen från Hangö till Muonio.

Tjänstens många möjligheter

Louhi Kommunservern är en helhet som bildas av en tjänst för sammanställda kartor och applikationer för underhåll av registeruppgifter. Med hjälp av denna sköts till exempel tillstånd i anslutning till byggande och miljö, beslutsfattande och uppföljning, åtgärder gällande jordegendom, utredning av värden och fakturering av arrenden för tomter, registrering och kontroll av uppgifter om miljöskydd samt utredning av uppgifter om invånarna och statistikbaserade analyser av befolkningen. Utöver registeruppgifter lämpar sig Louhi Kommunservern i och med det mångsidiga material och de mångsidiga funktioner som presenteras i karttjänsten för användning i kommunerna via olika branscher som ett basredskap för respektive myndighet. Till ett system kan, utan installering av server och arbetsstation eller licenser, sammanfogas information som varierar från allt från kommunalteknik, kabelläggning av datakommunikation och information om gatornas skick till uppgifter om befolkningen och skoldistrikt eller bygglov för miljöobjekt och fornminnen som ska skyddas.

Nya verksamhetsmodeller, bekymmerslöshet för kunden

Marknadsläget för kart- och registreringstjänster som används i kommunerna har varit rätt stabil under drygt 15 års tid. Det nya sättet att genomföra ett heltäckande system och bekantskapet med den nya landsomfattande aktören har välkomnats som en frisk fläkt i kundkommunerna. Louhi Kommunservern erbjuds allt oftare i sin helhet via Sitos servrar. Det är således ur kundens synvinkel fråga om en molntjänst, som inte kräver server- eller arbetsstationslicenser eller -installeringar av kunden. Underhåll av datateknik och en bekymmerslös licenspolitik är något nytt som har blivit målet för de flesta kunder, för det nya sättet att producera tjänster kan lätt gestaltas i fråga om kostnader och mängden underhållsarbete. Sito har dessutom som princip att i en s.k. grundsammansättning av tjänster paketera alla de egenskaper och funktionaliteter som kunderna behöver, varvid kostnaderna finns att tillgå på förhand i en förståelig form.

Arbetsbordet följer med, en bärbar dator räcker till

De flesta av oss har redan vant sig vid att använda många slags elektroniska tjänster oberoende av tid och rum eller terminal. Det är just med den här principen som Louhi Kommunservern fungerar, för i kommunerna sköts många arbetsuppgifter annanstans än i ämbetshuset framför det egna skrivbordet. Då är det viktigt att informationen kan sökas, bläddras i och upprätthållas var som helst och när som helst. Dessutom förväntas datasystemen fungera förnuftigt och med beaktande av terminalens egenskaper, oberoende av om det är fråga om en traditionell bordsdator med en stor skärm, en bärbar dator, en pekplatta eller en smarttelefon. För att kunna använda Louhi Kommunservern behövs bara en fritt valbar terminal samt den webbläsare som användaren föredrar, dock utan att glömma nätanslutningen.

Källformatet binder inte användarna – Uppdaterad information är en grundegenskap

Vid sidan av de begränsningar som licenser för arbetsstationer och servrar bildar har även olika format på kartmaterial tills vidare försvårat tillgången på all den information som de anställda behöver både i kommunen och i kommunens intressentgrupper. I karttjänsten i Louhi Kommunservern kan man publicera material oberoende av källinformation. Utöver formatet har det traditionellt varit utmanande att se till att materialet som publiceras hålls aktuellt. Det väsentliga med vår tjänst är att var och en i varje användarorganisation kan få tag på material som är nödvändigt och aktuellt med tanke på det egna arbete, vilket är en märkbar förbättring jämfört med tidigare år. Beroende på personens arbetsuppgift kan man begränsa behörigheten, så att känslig information öppnas endast för personer som behöver den i sitt arbete.

En tjänst som överskrider kommungränserna

I dag bildar många kunder samarbetsområden och hoppas att deras datasystem fungerar så att de “glömmer” kommungränserna. Det är till och med vanligt att myndigheter fungerar på ett område som täcker flera kommuner antingen fortlöpande, vissa tider av året, från fall till fall vid skötseln av specialsituationer samt i samband med utbyte av information och erfarenheter. Det är därför viktigt, att användaren smidigt kan söka, undersöka och redigera uppgifter från flera kommuner. Louhi Kommunservern svarar ledigt också på det här behovet. När systemen stöder nya verksamhetsmodeller som sparar kostnader och arbetsinsatser samt stöder kommuninvånarnas behov, finns det bättre plats och förutsättningar för dem att bli allmännare.

Öppnare information och växelverkan i skick också i den offentliga kommunikationen

Med hjälp av Louhi Kommunservern kan också den offentliga webbkarttjänsten tas i bruk i samma helhetstjänst. Information som lämpar sig för internet väljs bland materialet i Louhi Kommunservern. För de offentliga tjänsterna kan man dessutom få skräddarsydda tilläggstjänster, till exempel en tjänst som utnyttjar respons gällande geografisk information om kommunen samt en funktion som gör att man kan bläddra fram information om tomter som är till salu och reservera tomter.