abstractright abstractright

Allmän trafikräkning pågår

Uppdraget är att producera de årliga trafikvolymuppgifterna om landsvägsnätet i Finland för Trafikverkets vägregister.

Åttaårig tjänst

Den allmänna trafikräkningstjänsten omfattar upprätthållandet av uppgifterna om trafikvolymerna i hela landsvägsnätet. För cirka en fjärdedel av vägnätverket produceras årligen nya trafikvolymuppgifter med hjälp av urvalsberäkningar. Årligen beräknas en veckolång period på cirka 3 500 räkningsavsnitt. I en del punkter görs räkningen endast en gång och i en del flera gånger under räkningsperioden.

För så kallade oräknade trafikräkningsavsnitt under det aktuella året bildas nya trafikvolymuppgifter genom s.k. konstruktion. Konstruktionens slutliga resultat kombinerat med uppgifterna från LAM-punkterna bildar dataslagen 201 och 202 i vägregistret. Sitos räkningsanordningar producerar också hastighetsinformation för alla räkningspunkter.

Tjänsten omfattar räkningarna och fastställandet av nyckeltal för vägnätet varje år samt drift och underhåll av räkningssystemet och utveckling av hela systemet. Under serviceperioden satsar vi särskilt på uppgifternas kvalitet, modern informationstjänst och utveckling av möjligheterna att utnyttja uppgifterna.

Trafikundersökningar från ”samma lucka”

Den allmänna trafikräkningen kompletterar Sitos trafikundersökningstjänster med trafikräkningar. Vi tillhandahåller exempelvis enkäter i trafiksektorn, räkning av lätt trafik, undersökning av genomfartstrafik och destinationsundersökningar. Vi samordnar alla delområden som ingår i undersökningen och rapporterar resultaten i en form som lämpar sig för fortsatt användning.