abstractright abstractright

Allmän plan och byggnadsplan för Nokkala båthamn

Uppdatering av den allmänna planen och utarbetande av en byggnadsplan för en småbåtshamn i Esbo.

Uppdraget omfattade såväl pontonbryggor som fasta kajkonstruktioner, omorganisering av parkeringen och vinterförvaringen av båtar, planering av dräneringen och utjämningen av området, planering av platser för tvätt och lyft av båtar, planering av möbler, ytbeläggningar och planteringar samt geoplanering. Målet är en välfungerande och representativ småbåtshamn. I hamnen har också planerats ett konstverk med stormlyktsmotiv.
Byggarbetena i hamnen inleddes sommaren 2013.