abstractright abstractright

Alla tillstånds- och anmälningsärenden kan skötas i en och samma tjänst

Lupapiste är en ny tjänst där medborgare, företag och organisationer sköter sina tillstånds- och anmälningsärenden i växelverkan med myndigheter och andra parter. Alla får nytta av tjänsten.

Den elektroniska tjänsten Lupapiste täcker alla behov av e-tjänster från den första kontakten till projektets slutförande, oavsett om det gäller att glasa in en balkong eller bygga ett köpcentrum.

Lupapiste är en e-tjänst där användarna kan ansöka om tillstånd som gäller byggande och sköta myndighetskontakterna i anslutning till dem elektroniskt. Tjänsten samlar den kommunala myndigheten, byggaren, planeraren och de övriga byggexperterna till samma adress. Ansökningarna och materialen skickas direkt till kommunens datasystem för beslutsfattande.

Tjänsten Lupapiste är en del av programmet för påskyndande av elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe), som samordnas av finansministeriet. Tjänstens beställare är miljöministeriet, och tjänsten produceras av Sito, Solita och IBM. Lupapiste är en färdig tjänst som kommunen kan snabbt ta i bruk.

Via Lupapiste kan kommuninvånarna skicka förfrågningar om sina byggprojekt i alla kommuner i Finland. Tillståndsansökningar kan för närvarande lämnas i Träskända, Nådendal och S:t Michel. Från början av 2014 utvidgas Lupapiste stegvis till en riksomfattande tjänst.

www.lupapiste.fi