abstractright abstractright
Nyheter

SITOs och SYKEs WONDER-projekt får finansiering från Europeiska Rymdorganisationen

Sito och SYKE har fått finansiering av Europeiska Rymdorganisationen (ESA) för utveckling av ett innovativt system för övervakning av vattendrag. Den tjänst som ska tas fram använder sig av nya detaljerade Sentinel-satellitdata, positionering, personlokalisering med mobila enheter och automatisk mätning av vattenkvaliteten. Systemet kommer att utgöra en del av Sitos positioneringstjänst Louhi.

Sentinel-2-bild 24.4.2017. Originalbild ESA, processering SYKE

Systemet lämpar sig särskilt bra för att följa upp grumlighet, vattnets färg, löst organisk substans, klorofyll och blågröna alger. Målet är att utveckla en tjänst för den internationella marknaden som ersätter och kompletterar metoder som är baserade på traditionell vattenprovstagning och analys. Med hjälp av tjänsten får man frekventare, enklare och kostnadseffektivare information om vattenkvaliteten.

Tjänsten kommer att utvecklas tillsammans med företag och organisationer med vatten- och miljötillståndsbaserade skyldigheter att övervaka vattenkvaliteten. De myndigheter som förbereder tillståndsbeslut och övervakar tillstånd samt medborgarorganisationer som är intresserade av vattenkvaliteten kommer att bjudas in att delta i utvecklingsarbetet.

Inför utvecklingen av den s.k. WONDER-tjänsten kommer det att arrangeras verkstäder för att diskutera vilka egenskaper systemet borde ha för att på bästa sätt motsvara företagens behov av övervakning av vattendrag och kvalitetsrapportering.

Om du vill veta mer om WONDER-projektet och verkstäderna ska du kontakta:

Projektchef Sanna Vaalgamaa, SITO, 020 747 7432, sanna.vaalgamaa@sito.fi
Äldre sakkunnig Timo Pyhälahti, SYKE, +358 295 251 527, timo.pyhalahti@syke.fi

SYKEFinlands miljöcentral

WONDER – Water quality monitoring service based ON space asset provided Data, crowd sourcing, Environmental modelling and Reporting

ESA – Integrated Applications Promotion (IAP) Programme