abstractright abstractright
Nyheter

En levande stad – hållbar stadsutveckling till Sverige

Sito och Voodoo Associates har blivit valda att komma med idéer om hur Nödinge centrum i Ale kommun i Sverige ska utvecklas till stad.

Nödinge ligger i Göteborgsområdet. Resan till Göteborg tar bara 17 minuter med den nya tågförbindelsen. Omgivningen kring Nödinge kommun kommer att förvandlas till ett mångsidigt småstadscentrum. Samtidigt kommer Nödinge att bli ett viktigt servicecentrum för hela kommunen.

Bland trettio sökande valde man ut fyra arbetsgrupper som kommer att göra upp parallella planer för att utveckla Nödinge. Urvalskriteriet för arbetsgrupperna var gedigen erfarenhet av projektplanering för centrumutveckling. Den av Sito ledda arbetsgruppen hade i sitt förslag naturligtvis fokuserat på branschövergripande kompetens och originell stadsplanering. Förslagen finns framme på Nödinge bibliotek under våren 2017.

 

 

 

 

Nödinge har ett splitternytt stationshus. Bild Jenni Lautso