abstractright abstractright
Nyheter

Sito hjälper indonesiska kommuner att bygga infrastruktur för geodata

Sito konsulterade i början av hösten indonesiska kommuner i ett projekt av WorldBank.

WorldBank har som mål att utveckla stadsplaneringen i Indonesien på områden med mycket kraftig befolkningstillväxt i städerna, men där den ekonomiska utveckling och ökade levnadsstandard som urbaniseringen fört med sig blivit mindre än väntat. Man försöker svara på de utmaningar som den kraftiga urbaniseringen för med sig genom planering: genom att planlägga tillräckligt med mark för bostadsproduktion, bygga och planera trafikledsnät och trafiksystem samt genom att garantera distributionen av elektricitet, rent vatten och avlopp på ställen där det bor mycket människor.

En kontrollerad styrning av en stads utveckling kräver goda kunskaper om nuläget. Sådana är till exempel uppdaterade befolknings- och fastighetsregister i digitalt format, baskartor, uppgifter om trafikledsnät och var de är placerade samt bra redskap för dataanalys.

Sitos uppgift är att skapa en roadmap för kommunerna för utvecklande av infrastruktur för geodata och informationshantering så, att den betjänar behoven inom stadsplaneringen så bra som möjligt. Sito delade ut information i Indonesien om det europeiska INSPIRE-direktivet samt om finländska rekommendationer och finländsk praxis för standardisering av information och distributionskanalerna för den. Sito har som mål att i de indonesiska kommunerna utveckla utdelningen av information och främja ideologin med öppna data.