abstractright abstractright
Nyheter

Från globala utmaningar till möjligheter inom stadsutvecklingen

Arkitekt Jenni Lautso blir som företrädare för SKOL expertmedlem av Finlands delegation vid Habitat III.

Habitat-konferensen (Third United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development) för hållbar stadsutveckling som arrangeras av FN med tjugo års mellanrum hålls i Quito i Ecuador den 17–20 oktober 2016. Habitat III-konferensen är ett av FN:s största projekt i år. Närmare 40 000 människor från 150 länder har anmält sig, medräknat 120 ministrar och 20 statsöverhuvuden.

Konferensen kulminerar i en session den 20 oktober, där ett Nytt program för stadsutveckling (New Urban Agenda, NUA) godkänns för tjugo år framåt. New Urban Agenda är inriktat på att styra in stadsutvecklingen på rätt spår såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt.

Habitat III-konferensen innebär delande av globalt kunnande samt utvecklande av nya initiativ. Detta framgår även av konferensens slogan ”In Habitat we decide the future of cities together”. Aktuella teman för stadsutveckling i global kontext är bl.a. deltagande och jämställdhet, resiliens, säkerhet och hållbarhet. Habitat-konferensen har tidigare arrangerats 1996 i Istanbul och 1976 i Vancouver.

habitat_teksti