abstractright abstractright
Nyheter

Sito utarbetade en plan på ett resecentrum i Karis

Den av Sito utarbetade planen på ett resecentrum i Karis blev färdig i maj 2016. Raseborgs stad, Trafikverket, VR och Senatfastigheterna ville med ett gemensamt planeringsprojekt utveckla stationsområdet i Karis och på så sätt öka stadens dragningskraft i centrum av kulturobjekten i Västra Nyland.

Karis är en järnvägsort, vars utveckling har påverkats av de närliggande bruksområdena Svartå, Billnäs, Fiskars och Fagervik. Karis är den andra största tätorten i Raseborgs stad, som grundades 2009, och ligger i korsningen av Hangä–Hyvinge-banan och kustbanan mellan Helsingfors och Åbo. I stadsbilden ser man fortfarande den stora inverkan järnvägsverksamheten har på byggnadsbeståndet.

– Järnvägen är fortfarande en stor möjlighet för hela Raseborg, för tack vare den ligger näringsgrenar och tjänster i Åbo och huvudstadsregionen på ett närmare avstånd, vilket gör att man kan bo till ett rimligt pris i staden, säger Jan Gröndahl, teknisk chef vid Raseborgs stad.

Pendelresandet i båda riktningarna är mycket livligt: Hundratals pendlare och studerande åker dagligen tåg genom Karis centrum.

– Lockelsen med att kunna pendla och smidiga omstigningar till annan kollektivtrafik och till gång- och cykelnätverket är livsviktiga faktorer med tanke på konkurrenskraften i Karis och därför var det lönsamt att planera en helhetslösning för resecentrumet redan före planläggningen, säger Gröndahl.

I planen består det nya resecentrumet i Karis av de existerande perrongerna, en ny bussterminal, taxistation och serviceställe samt en tunnel under järnvägen, som förenar trafiktjänsterna på stationsområdet till en fungerande helhet. Utgående från Sitos kostnadsberäkningar konstaterades, att det lönar sig att reparera och bredda den nuvarande bron över järnvägen för att förbättra förhållandena för fotgängare och cyklister.

Reittikaavio_raidemerkinnat-01_korjattuUtöver utvecklande av resekedjor gick planen ut på att ta fram idéer för nya funktioner för byggnadsbeståndet och liva upp stadskärnan.

– Det nya resecentrumet och saneringen av stadsmiljön i centrum kan fungera som en drivfjäder för ett förnyande och kompletterande byggande av byggnadsbeståndet i stadskärnan, säger Jenni Lautso, som fungerat som projektchef hos Sito.

För centrumkvarteren föreslogs i planen affärslokaler på gatunivå och boende i de övre våningarna. Den gamla busstations-biblioteksbyggnaden får ännu vänta på en ny aktör, men staden har planer på att sanera byggnaden, vilket skulle vara en betydande och märkbar förnyelse i Karis centrum. För södra delen av järnvägen skapade man en vision om en förlängning av kärncentrum i framtiden. Man har föreslagit boende i stadsvillor i anslutning till den gamla stationsbyggnaden och på lokstallets område nya affärslokaler av olika storlek som skulle bilda en lockande outlet-by för resenärer i hela regionen. Som Sitos underkonsult för strategier för utvecklandet av fastigheterna fungerade Voodoo Associates Ltd.

I stället för de fält av asfalt som nu ligger söder om järnvägen planerar man en ny, två våningar hög anläggning för anslutningsparkering, vilket skulle fördubbla antalet anslutningsparkeringsplatser jämfört med i dag. Parkeringsanläggningen byggs så att den smälter in i landskapet och på den placeras ett kvarter höghus.

Planen fungerar som en vision för planläggningen av området och stöder för sin del marknadsföringen och byggandet av stationsområdet. Staden har redan tagit sina första steg i riktning mot ett resecentrum, för man har påbörjat detaljplaneringen av resecentrumet. Man håller också på med en helhetsutredning, av vilken framgår vilka av de av staden ägda fastigheterna som det lönar sig att reparera och vilka som kan rivas.

– Planeringsgruppen vid Sito lyckades fint i sitt arbete. Det behövdes en plan, för staden hade inte någon klar vision av områdets framtid. Det är bra att planeringsgruppen vid Sito kunde lyfta fram olika alternativ under projektets gång. Genom att undersöka och utvärdera dessa nåddes en framtidsvision som tillfredsställer alla partner i projektet, säger Gröndahl.

Stationsområden är aktuella utvecklingsobjekt runtom i Finland för närvarande. Sito har varit med om att planera stationsomgivningen i bl.a. Seinäjoki, Lahtis, Böle och Vasa. I början av september arrangerar Sito ett två dagar långt evenemang om stadsformgivning, där man söker lösningar för trafikknutpunker, stationer och terminaler via utformning av olika tjänster.