abstractright abstractright
Nyheter

Esbo certifierar hållbarheten i Ängskulla

Ängskulla är ett av centrumen i utvecklingskorridoren för Västmetro i Esbo. Det viktiga området omfattar cirka 50 ha. För området har planerats ett nytt byggnadsbestånd på mer än 250 000 kvadratmeter våningsyta, som huvudsakligen består av bostadsbyggnader. Ängskulla centrum är det första BREEAM Communities-projektet i Esbo stad.

Ledande konsult Tuomo Sirkiä från Sito, med arkitekt Jenni Lautso som arbetspar, förbereder tillsammans med miljöexpert Sara Tuovinen från Granlund Consulting Oy certifiering av projektet för utveckling av Ängskullaområdet i enlighet med miljöklassificeringssystemet BREEAM Communities.

På Sitos ansvar ligger kriterierna i anslutning till byggnadsteknik och ekologi och på Granlunds ansvar kriterierna i anslutning till energi och byggnader i staden. Målet för certifieringen är en utmärkt (excellent) nivå, det vill säga minst 70 % av de maximala poängen.

Det första skedet, det vill säga en presentation baserad på kriterier (bland annat ekologi- och energistrategi, rörelse och växelverkan) på principnivån har nu lämnats till BRE Global för en utvärdering Material för kriterierna på det andra och tredje skedet samlas tillsammans med Esbo stad. Målet är att lämna den slutliga ansökan under 2017, varvid det är möjligt att få certifikatet 2018.

Ängskulla centrum är det första BREEAM Communities-projektet i Esbo stad. Staden vill utveckla på klassificeringssystemet baserade metoder för miljöstyrning av planering och byggande av områdena och skapa förfaringssätt, enligt vilka utvecklingen på områdena kan styras och utvärderas i olika skeden av planering och genomförande.
– Avsikten är att hitta de bästa metoderna för planering och genomförande av tomter och fastigheter med beaktande av BREEAM Communities-målena samt för utfärdande av direktiv för byggare. Målet är att bygga en omgivning som belastar miljön i mindre utsträckning och betjänar användarna så bra som möjligt, säger Tuomo Sirkiä på Sito.

Till uppgiften att förbereda certifieringen hör styrning av planeringen av området och byggandet av de offentliga utrymmena. I anslutning till projektet gjordes upp en ekologistrategi (Ramboll) och energistrategi (Sito/Granlund). Man håller på att påbörja genomförandet av strategierna. De största aktörerna i projekten för utvecklande av fastigheter i Ängskulla centrum är SRV, SATO, Varma, Hartela, Skanska, Esbo Bostäder, Veritas och Lujatalo.

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) Communities, som introducerades 2008 och uppdaterades 2012, är en engelsk metod för utvärdering av hållbarheten i regionala projekt, som tillämpas i övriga delar av Europa och världen i stor utsträckning.

Den oberoende metoden hjälper myndigheter, planeringsgrupper och regionutvecklare att skapa hållbara planer för större regionala projekt. Metoden täcker den ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarheten. Det finns tre precisionsnivåer i systemet: (1) i projekt på nivån för delgeneralsplan styrs principerna för utveckling genom utvärdering, (2) i detaljplaner genom planeringslösningar för området och (3) i planer på kvartersnivå genom detaljer. Det finns allt som allt 40 huvudkriterier.

3. Detaljerad planering – “kvartersplan” (12 huvudkriterier)

2. Planering av regional lösning – “detaljplan” (17 huvudkriterier)

1. Utvecklingsprinciper – “generalplan” (11 huvudkriterier)

Skeden vid utvärdering enligt BREEAM Communities (BRE Global)

Sito har gjort ett flertal preliminära utvärderingar av hållbarheten i regionala projekt med hjälp av metoden BREEAM Communities, bland annat Rovaniemi centrum, Leppävirta och Oulunsalo.

Ytterligare information
ledande konsult Tuomo Sirkiä, TeknL arkitekt SAFA, YKS-138
Licensed Assessor/BRE Global