abstractright abstractright
Nyheter

Hagalunds underjordiska centrumparkering öppnade – Sito med i planering

Hagalunds över 400 000 m3 stora centrumparkering är en enorm underjordisk parkering. Den byggdes invid Västmetron och planerades under byggarbetets gång. Ändå blev arbetet klart till och med i förtid vad gäller bergsbyggnaden.

Tapiola Park är ett trivsamt, rymligt och välplanerat parkeringsutrymme, som är trevligt att använda. Bild: Juha Mäkelä

Hagalunds underjordiska centrumparkering Tapiola Park invigdes lördagen den 19 mars. I och med färdigställandet av Tapiola Park finns det nu sammanlagt 2 100 nya parkeringsplatser i centrum, varav 1 650 finns i den nu öppnade parkeringen i bergrummet. Vid öppningsceremonin, som var utformad som en glad folkfest, fanns det enligt de mer vildare uppskattningarna 10 000 personer på plats för att beundra den nya underjordiska parkeringen och lyssna på HeviSaurus och Anssi Kelaa samt självklart på stadsdirektören Jukka Mäkelä som talade under ceremonin.

Antti_541x387Enligt projektchefen Antti Mäkinen är Hagalunds centrumparkering den största parkeringsanläggningen i ett bergrum som byggts i ett steg och det största sammanhängande bergrum som brutits för offentligt bruk. Parkeringen inrymmer till vissa delar upp till fyra parkeringsplan ovanpå varandra.

Det finns hissanslutningar till bergrummet från köpcentrumet Ainoa, Heikintori och kulturcentrumet. – Hissanslutningen till kulturcentrumet beslutade man att lägga till senare, och hisschaktet var svårt att planera rent geotekniskt. Sitos projektchef Jannis Mikkolas grupp klarade av även detta arbete på ett skickligt sätt, berömmer Antti Mäkinen och fortsätter: – Det var bra att hissarna byggdes, eftersom man nu även planerar teatersalonger till Kulturhuset.

Med bil kommer man till Hagalunds underjordiska centrumparkering från mitten av cirkulationsplatsen vid Hagalundsvägen samt från Sunnanvindsvägen.

Projektchef Antti Mäkinens arbete med att utveckla Hagalunds centrum fortsätter, men i och med färdigställandet av Tapiola Park finns det åtminstone en bra modell för centrumparkeringen. Bild: Mika Reunanen

Intressant planeringsarbete

Sitos uppgift i projektet har bestått av bergstrukturplanering, geoteknisk planering, trafik- och skyltplanering samt konstruktionsplanering av det hisschakt som Antti Mäkinen nämnde.

Hagalund hade redan under lång tid saknat fler underjordiska parkeringsutrymmen. Sito kom till en början med redan år 2006 för att utforma en parkeringsanläggning under Heikintori. Antti Mäkinen började leda Hagalunds utvecklingsprojekt i januari 2009. – Tanken då var att bygga en underjordisk parkering med 1 500 parkeringsplatser i berget, under jord, berättar Antti Mäkinen.

Det var först efter att man fattat beslut om Västmetron som det började gå snabbt. Den 15.9.2011 murade man grundstenen för förnyandet av Hagalunds centrum och Tapioplatsen. Samma dag hade det gått exakt 50 år sedan Centraltornet, ikonen för Hagalunds centrum, färdigställdes.

De snabba vändningarna och den snäva tidsplanen har, förutom den vida omfattningen, varit kännetecknande drag för projektet.

Grottan är mycket stor. Tapiola Parks totala yta är 83 470 m2, vilket innebär att det skulle kunna rymma Helsingfors Olympiastadion eller fyra riksdagshus.

Extrema siffror

jannis_mikkola_2_600x600Det är alltid kul att jämföra och Jannis Mikkola bjöd på fler jämförelsepunkter som förtydligar grottans proportioner:

  • I de större hallarna skulle ett våningshus med sex våningar rymmas, och längdmässigt skulle bergrummet sträcka sig från Elhuset vid Kampens centrum till den gamla busstationen.
  • Om man skulle bygga en pyramid på Olympiastadion av all sten som brutits för bergrummet, skulle toppen av pyramiden bli 170 meter hög, det vill säga drygt två gånger högre än stadions torn.
  • I genomsnitt har man brutit ungefär 1 000 m3 sten varje dag, och under bättre dagar nästan 2 000 m3, vilket motsvarar fyra egnahemshus per dag.
  • Ungefär 65 000 lastbilslaster med sten fraktades bort. Om lastbilarna skulle stå i rad intill varandra skulle de nå från Helsingfors till Uleåborg.

Projektet startades mycket snabbt och man bad om offerter redan utifrån bilder som fortfarande i princip var i planeringsstadiet. Planeringsarbetet pågick samtidigt som man byggde. – Design as you go när det är som bäst, skrattar Jannis Mikkola.

Man fick även 100 extra parkeringsplatser, eftersom man kunde utöka det hela med ett gemensamt skyddsrum.

Även placeringen i sig innebar vissa utmaningar. – Vi byggde under Hagalunds centrum. Under brytningen fick vi vara mycket försiktiga, så att byggnaderna inte skulle skadas på något sätt, fortsätter han.

Arbetet fortskred samtidigt som metrobygget och byggarbetena ovan jord. Att koordinera byggandet så att man kom in i rätt rytm krävde en del funderingar.  – Under jord sprängde man i bergrummet och ovan jord göt man redan nya lokaler, minns Jannis Mikkola. – Emellanåt var det svårt att samordna arbetsplatsernas behov.

Lätt att använda

mikko_vuorinen_600x600vtTrafikplanerare Mikko Vuorinens uppgift var att fundera över hur man skulle kunna organisera hallarna och körvägarna i det enorma parkeringskomplexet utifrån alla användares logik så att allt fungerar bra, oavsett om den som parkerar är en turist som sällan besöker Hagalund eller en erfaren bilist som parkerar för att arbeta eller handla. Sitos Esa Hartman ansvarade för planeringen av trafikstyrningen och skyltningen.

I Tapiola Park finns även till exempel pantmaskiner och biltvättstjänster att tillgå för besökarna

I anslutning till parkeringsutrymmena har man även byggt centraliserade serviceanläggningar för affärslokaler. I serviceanläggningarna finns även Hagalunds centrums nya insamlingsplats för sopsugsavfallshantering. Tack vara den underjordiska parkeringen och servicen är det möjligt att styra fordonstrafiken under jord innan centrumområdet, vilket gör att man kan bygga ett promenadcentrum utan bilar för hela Hagalunds centrumområde.

Ett fungerande samarbete

Jannis Mikkola säger att samarbetet med beställaren, Esbo stad, planeraren och Kalliorakennus Oy som ansvarade för brytningsarbetet fungerade till och med ovanligt bra här trots alla utmaningar. – Vi kunde till och med utveckla nya arbetssätt, som metoden med pallbrytning, varför vi klarade av att effektivisera tidsplanen för brytningen på ett betydande sätt och få det att gå snabbare, berättar han.

– Planeringsprocessen var lång, och till en början fick man göra kvalificerade gissningar. De ursprungliga uppgifterna var tämligen begränsade, sammanfattar Mikko Vuorinen. – Trots att det är lätt att vara efterklok kan vi vara nöjda med slutresultatet. I planeringen av Tapiola Park har funktionaliteten fått gå först. Vi har fått till stånd ett bra parkeringsutrymme!

Tapiola Park är ett fastighetsbolag som ägs av sex fastighetsbolag samt av Esbo stad och av Västmetro, vars största ägare är LähiTapiola. Investeringen i parkeringsanläggningen uppgår till ungefär 115 miljoner euro. Tapiola Parks huvudplanerare är Arkitektbyrån HKP Oy/arkitekt Jukka Hyvämäki, Indepro Oy har ansvarat för uppgiften med uppförandet av byggnaderna och SRV Rakennus Oy ansvarade för inredningsfasen. Lemminkäinen Infra Oy var huvudentreprenör för den redan tidigare färdigställda parkeringsanläggningen på Tapioplatsen som hör till samma helhet enligt samma planeringsgrupps planer.

Tekst: Dakota Lavento