abstractright abstractright
Nyheter

Utbyggnaden av Helsingfors-Vanda flygplats är ett stort infrastrukturbygge – också för Sito

Att i sin helhet bygga ut flygplatsen i riktning mot terminal 2 är ett enormt projekt, inte bara på grund av omfattningen, utan i synnerhet på grund av att utbyggnationen genomförs inom den befintliga infrastrukturen, utan att störa verksamheten på flygplatsen. Planeringen i alliansprojektet är ett bra tillfälle för Sito att visa framfötterna.

Arbeten i anslutning till utbyggnationen av terminal 2 genomförs i det område som är markerat med ljusrött på flygbilden. Utvecklingsprogrammet blir klart år 2020. Bild: MML 2014

Finavia gör sig redo att ta emot det ökande antalet flygresenärer genom att bygga ut Helsingfors-Vanda. En allt större del av dessa resenärer är transferpassagerare.

Helsingfors-Vanda är redan nu en viktig flygplats för transfertrafik, och i fortsättningen tror man att i synnerhet flyg till och från Asien kommer att öka i betydande utsträckning. Att öka kapaciteten för transfertrafik och att bygga ut terminalen är en del i Finavias utvecklingsprogram för åren 2014–2020. Redan år 2020 är flygplatsen redo att ta emot 20 miljoner resenärer. År 2015 uppgick antalet passagerare vid Helsingfors-Vanda till 16,4 miljoner.

I och med utvidgningen expanderar terminalen med 75 000 kvadratmeter och blir sammanlagt ungefär 500 meter längre på grund av två utbyggnadsflyglar. Utbyggnadsarbetet kommer totalt att kosta hundratals miljoner euro. Finavia räknar med att utvecklingsprogrammet ger Helsingfors-Vandas 5 000 nya och fasta arbetsplatser för olika företag. Sysselsättningseffekten under byggtiden är 14 000 årsverken.

Vad gäller utbyggnaden började de första förberedande byggarbetena efter semestrarna förra året.

Infrastrukturbygget är i gång

Utbyggandet av terminalen innebär fler avgångs- och ankomstplatser. Projektet för uppställningsplattan är ett separat projekt. Inom projektet planerar och skapar man 19 nya platser för bredkroppade flygplan, varav 17 är bryggplatser.

På uppställningsplattan, det vill säga på flygplanens inrullnings- och parkeringsområde, arbetar man inom ett enormt område på nästan 48 hektar.

Projektchef Esa-Pekka Timonen och huvudplanerare Pasi Pekkala i projektets nav Big Room i Finavias kontorstorn.
Projektchef Esa-Pekka Timonen och huvudplanerare Pasi Pekkala i projektets nav Big Room i Finavias kontorstorn.

Alliansprojektets parter Finavia, Destia och Sito, finns i projektets kärna – det så kallade Big Room – i Finavias lokaler på Helsingfors-Vandas flygplats. Projektchefen Esa-Pekka Timonen leder projektet med sin lugna stil.

Även Sitos huvudplanerare Pasi Pekkala arbetar i kontorstornet flera dagar i veckan.

Byggarbetet på uppställningsplattan startade i januari förra året, men Sito var i själva verket delaktiga i att upprätta utvecklingsplanen för Helsingfors-Vanda flygplats redan år 2014.

Enligt Pasi Pekkala deltar det i den faktiska planeringen ett trettiotal experter från Sito i allt från områdes-, geoteknik- och bergteknikplanering till konstruktionsplanering, från trafik- och elplanering till PIMA-planering (undersökning av förorenad mark). All planering görs utifrån en informationsmodell.

För alla från Sito som är delaktiga i projektet innebär projektet i sig en utmaning i en helt egen klass. – Det är inte alltid man får vara med i ett sådant här fint projekt, säger Pasi Pekkala nöjt.

Många typer av utmaningar

I många avseenden är verksamhetsmiljön i vid Helsingfors-Vanda unik.

Alla ombyggnationer görs inom den befintliga infrastrukturen. Det var naturligtvis i alla avseenden en rimlig lösning sett utifrån flygplatsens funktionalitet. Även efter utbyggnaden utgör flygplatsen ett kompakt utrymme, där alla verksamheter ändå får plats under ett och samma tak.

Det är inte enkelt att bygga mitt i en aktiv flygplats. Planen för projektet – att bygga på ett säkert sätt utan onödiga förseningar och utan att störa verksamheten – låter som ett av Herkules storverk.

För det första ska man säkerställa säkerheten ‒ dels för byggarbetarna, men framförallt för dem som arbetar på flygplatsen och i och med det passagerarna.

– Flygplatsen är igång 24/7. Det måste man hela tiden ta hänsyn till, och flygplatsens operativa verksamhet får inte störas, påpekar Pasi Pekkala.

– Om en flygplansplats måste tas ur bruk, ska man genast kunna erbjuda en ersättningsplats för den, understryker Esa-Pekka Timonen.

– Det här är inga jungfruliga lokaler, där man kan arbeta i lugn och ro. Ingenting kan göras klart i lugn och ro på en gång. Om man skulle kunna göra det, skulle projektet stå klart betydligt tidigare, berättar han.

När man bygger bit för bit, en sak i taget, måste allt planeras noggrant långt i förväg. Man måste även informera ingående om allt, till rätt instans och i rätt tid.

– Även i det här avseendet utgör en stor internationell flygplats en särskild typ av verksamhetsmiljö. Kontaktunderlaget är oerhört omfattande, eftersom det finns väldigt många intressentgrupper. Alla som arbetar på flygplatsen och alla leverantörer ska också informeras i tid om kommande ändringar i till exempel deras rutter, poängterar Esa-Pekka Timonen.

En inte helt vanlig arbetsplats

Det är lugnt i Big Room, men på flygplatsen lyfter och landar plan på kontinuerlig basis. Passagerare rusar hit och dit. Arbetsfordonen skyndar fram i sina ärenden.

Efter att detta alliansprojekt är klart kan många infrastrukturprojekt verka ganska oförargliga rent verksamhetsmiljömässigt.

Text: Dakota Lavento