abstractright abstractright
Nyheter

Stadsformgivning i Kina

Sito har inlett sina första projekt gällande stadsformgivning i Kina. Föremålet för projekten är staden Changyang, som vill dra nytta av Sitos expertis och kompetens inom formgivning.

Runt Peking håller det på att växa upp nya satellitstäder i snabb takt, och de har alla behov av eget varumärke och av att skilja sig från mängden. En visuell planering av staden och formgivning i anslutning till detta kan då vara till hjälp. Det tar cirka en timme att köra till satellitstaden Changyang från Peking. På samma sätt som Köpenhamn, som är känd som cykelstaden, och Manhattan, som är stolt över sina broar, behöver också Changyang ett eget “visitkort”. Sito fungerar i projekten som underkonsult för planeringsbyrån Shiyu, som har specialiserat sig uttryckligen på urban formgivning och planering av skyltning.

Ett unikt, roligt och intressant projekt utlovas

Arbetet går ut på att göra upp en manual för formgivning av satellitstaden Changyang. I manualen definieras alla utomhusinventarier och all utrustning som används utomhus samt bland annat typ av hållplatstak och platser och teman för miljökonst.

– I Finland väljs utomhusinventarier ofta som färdiga produkter ur kataloger, i Kina däremot ritas allt som unika produkter, vilket gör projektet roligt och intressant, säger Mikko Rikala, produktchef för formgivning hos Sito. Det finns vissa skillnader mellan finländsk och kinesisk stilkänsla och formspråk, vilket gör att utmaningarna i planeringsskedet står i en klass för sig, säger Rikala.

Staden Chanhyang genomkorsas även av otaliga stora järnvägs- och landsvägsbroar, under vilka det finns obehagliga och mörka platser. För de här platserna utarbetar man ett koncept för nya funktioner och broarnas fasader och den visuella anblicken utvecklas bl.a. med hjälp av belysning och nya material.

Allt trivsammare och intressantare offentliga utrymmen

– Vårt mål är bistå staden Changyang med att skapa trivsammare och intressantare offentliga utrymmen för sina invånare. Stadens invånarantal väntas öka med cirka 66 % under de följande fem åren.  Detta innebär i praktiken att staden har behov av allt mer tjänster och offentliga utrymmen som uppfyller stadsbornas önskemål och behov.

– Ett viktigt mål är också att forma stadens varumärke i en sådan riktning att det lockar nya företag och aktörer att flytta till Changyang, säger Rikala.