abstractright abstractright
Nyheter

När logistiken fungerar, löper även byggandet bra

Sito svarar som logistikoperatör för att det ska gå bra att både bo och bygga på Busholmen, i Fiskehamnen och på Kronbergsstranden.

Sito styr som logistikoperatör bygglogistiken för de nya strandstadsdelarna i Helsingfors. Beställare är gatu- och parkavdelningen vid Helsingfors byggnadskontor. Avtalet gäller tills vidare och avsikten är att det ska fortsätta i åtminstone 3–4 år.

För Sito är det banbrytande att fungera som logistikoperatör. I ett land av Finlands storlek har det hittills inte riktigt funnits byggprojekt som regionalt och till sin kravnivån varit så fordrande att man skulle ha behövt utse en separat logistikoperatör. På Busholmen, i Fiskehamnen och på Kronbergsstranden är det emellertid nödvändigt, för människor både bor och arbetar där medan byggandet pågår. Till exempel byggandet av bostadskvarteren i Fiskehamnen började först 2011 och i början av det här året bodde där redan 1 500 människor.

Ju bättre en logistikoperatör lyckas, desto mindre lägger man märke till operatörens dagliga arbete. Verksamhetsplanen ska göras upp så att det vardagliga byggandet fungerar utan skada på omgivningen, så att det stör invånarna och andra aktörer på området så lite som möjligt, utan avkall på säkerheten, så att man håller tidtabellen och byggnadsentreprenörerna har de bästa möjliga verksamhetsförutsättningarna.

Byggandet fungerar alltså som ett väloljat maskineri

Man måste se till att invånarnas liv störs så lite som möjligt genom att försäkra sig om att trafiken fungerar med hjälp av trafikarrangemang, tillfällig belysning och underhåll av gång- och cykelvägar. Operatören håller även invånarna uppdaterade om förändringar i fråga om byggandet.

Logistikoperatörens verksamhet leds av en projektchef på heltid. Tre övervakare cirkulerar dagligen på områdena för att se till att logistiken fungerar och trafikplanen följs.

Text: Dakota Lavento

Bild Taru Hanski/Sito Rakennuttajat Oy:
Det påbörjade byggandet av Redi, som blir Fiskehamnens hjärta, har lett till intressanta tillfälliga omvägar från Helsingfors centrum österut.