abstractright abstractright
Nyheter

Insamling av slam snabbt och effektivt

Geotube®-metoden har visat sig vara oslagbar för behandling slam från bland annat cellulosafabriker.

Vid behandlingen av slam från processer är TenCate Geotube® helt enkelt en genialisk metod: tydlig och fungerande. I Rockhammar i Sverige behandlade de här stora, svarta specialtextiltuberna så effektivt det slam som samlats på botten av CTMP-kemiraffinörmassefabriken största processvattendamm, att det blev fråga om mer arbete av beställaren. Sito fungerar som huvudentreprenör för projektet.

– Under projektets gång hölls den totala mängden skadliga ämnen avloppsvattnet från fabriken inom de tillåtna gränserna, säger projektchef Vesa Isokauppila.

BillerudKorsnäs AB är ledande inom förnybart förpackningsmaterial. En av företagets åtta produktionsanläggningar ligger i Rockhammar. Fabriken producerar över 90 000 ton CTMP-kemiraffinörmassa om året

Vid tillverkning av cellulosa och papper uppstår det oundvikligt stora mängder slam, som sprids till fabrikernas system för behandling av avloppsvatten.  – Med tiden samlas det oftast på processvattendammarnas botten. Där ska slammet behandlas förr eller senare och tas bort. Geotub-tekniken är en utmärkt metod för detta, säger Vesa Isokauppila.

Slammet pumpas in i en geotub tillverkad av specialtextil flera gånger och det filtrerade vattnet kan till exempel ledas tillbaka till processorn eller terrängen. Slammet fortsätter att torka i den fulla geotuben, tills det kan utnyttjas till exempel som byggmaterial eller som bränsle, beroende på dess egenskaper.

– I Rockhammar är den primära planen att använda det torkade slammet nästa sommar som beläggning på industrianläggningens egen avstjälpningsplats, säger Vesa Isokauppila.

I Rockhammar tog behandlingen av den stora slamdammen cirka tre timmar. Fabriken fungerade på normalt sätt under projektet.

Arbetet fortsätter i en annan, mindre damm.

Bild: Geotube®-fältet – den första våningen håller på att bli klar.

Text: Dakota Lavento