abstractright abstractright
Nyheter

Arbetet med att bygga avloppsreningsverket i Blombacken i Esbo är i gång

HRM:s byggande av ett avloppsreningsverk är ett betydande kommunaltekniskt bygge. Sito ansvarar för byggtjänsterna för bergsbyggnadsentreprenaderna.

– Det här hör nog till de viktigaste bygguppgifterna för bergsbyggnadsentreprenader i Sitos historia – såväl till omfattningen som till varaktigheten, säger avdelningschef Jouni Maidell för infrastrukturbyggnad vid Sito Rakennuttajat Oy.

Sprängningen av grottsystemet för HRM:s byggande av avloppsreningsverket i Blombacken i Esbo startade i mitten av september. Man har för avsikt att starta de byggnadstekniska arbetena med reningsverket i början av 2018. Enligt planerna ska Blombacken i fråga om byggarbetena stå helt färdigt 2020, varvid avloppsreningen och hanteringen av slam flyttas från Finno till Blombacken.

Sitos byggbransch svarar för byggtjänsterna i anslutning till bergsbyggnadsentreprenaderna för avloppsreningsverket och avloppstunnlarna. Till servicepaketet hör även byggkontroll (RT16-11122) och säkerhetskoordinatorns uppgifter. Till den kunniga projektorganisationen hör Sito-anställda som under de närmaste åren får erfarenhet av motsvarande krävande bergsbyggnadsentreprenader, som bland annat byggandet av Busholmen, Posivas slutförvaring för kärnavfall, de underjordiska utrymmena för Västmetron och centrumparkeringen i Hagalund.

Sprängningsarbetet i berget kommer att pågå till slutet av 2017 via tre arbetstunnlar och omfatta allt som allt 910 000 kubikmeter, vilket säger något om entreprenadens omfång. Entreprenadarbetet utförs av Lemminkäinen Infra Oy.

När grottsystemet i Blombacken har sprängts, påbörjas byggandet av reningsverket. Vattenreningen sker under jorden. I de delar av reningsverket som ligger ovan jord finns bland annat byggnader för administration och reparation.

Kostnadskalkylen för avloppsreningsverket i Blombacken är 371 miljoner euro. Sprängningen kommer att kosta ca 59 730 000 euro.

Bild HRM:
Avloppsreningsverket i Blombacken behandlar 2020 avloppsvattnet från mer än 400 000 invånare.

Text: Dakota Lavento