abstractright abstractright
Nyheter

Mot en ny guldrusch

Karelian Gold Rush är en global malmprospekteringstävling öppen för alla intresserade, som arrangeras av Endomines Oy. Endomines gör all relevant forskning om den karelska guldlinjen tillgänglig för deltagarna. Sito har utarbetat en kartbaserad tjänst vid namn Louhi, som innehåller allt material för tävlingen och används av deltagarna.

Syftet med tävlingen är att få nya idéer för malmprospektering vid den karelska guldlinjen. Tävlingen Karelian Gold Rush är öppen för alla intresserade: privata företag, universitet, geoforskare och exempelvis matematiker och andra sakkunniga. I materialet som publiceras ingår forskning och analyser av fler än tusen borrhål, rikligt geokemikaliskt morän- och jordmånsmaterial, geofysiskt material samt Endomines interna forskningsrapporter.

Louhi-plattformen sköter distributionen

Sito utarbetar plattformen Louhi för Endomines Oy. I plattformen kan information lätt ses på en karta och det egentliga tävlingsmaterialet kan även lätt och smidigt laddas ner. I den kartbaserade Louhi-tjänsten som utarbetats av Sito distribueras allt material som ingår i tävlingen till deltagarna; deltagarna kan studera Endomines material i plattformen per ställe eller område och ladda ner materialet på sin egen dator. I plattformen ingår även bl.a. Geologiska forskningscentralens och Lantmäteriverkets offentliga material inom gruvdrift, som ger stöd för forskningsmaterialet om gruvdriften i området.

Nu är det möjligt att registrera sig

Från och med den 1 september 2015 kan man registrera sitt deltagande. I det inledande skedet erbjuds ”teaser”-material av olika slag för att väcka deltagarnas intresse och ge dem en inblick i tävlingen. Det egentliga tävlingsmaterialet publiceras på plattformen den 4 november 2015 under FEM–konferensen, där även Sito deltar.

Tävlingen avslutas den 15 januari 2016. Vinnaren offentliggörs vid PDAC-konferensen för malmprospektering och gruvdrift i Toronto i mars 2016. Konferensen är världens största. Priserna i tävlingen är följande: första plats 40 000 €, andra plats 20 000 €, tredje plats 10 000 € och priserna för fjärde till åttonde plats uppgår var för sig till 2 000 €.

Tilläggsuppgifter: Länk till evenemangets sidor >>