abstractright abstractright
Nyheter

Sito och Suomen Hankintajuristit i samarbete

Ett samarbetsavtal om tillhandahållande av sakkunnigtjänster undertecknades 29.4.2015 mellan Sito Oy och Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy, som är specialiserade på offentlig upphandling och avtal.

Samarbetsavtalets syfte är att erbjuda våra kunder substans- och rättslig sakkunskap av hög kvalitet samt förena avtalsparternas djupa kompetenser inom området.

– Sito Oy med sin starka substanskunskap inom området är en strategiskt viktig samarbetspartner för oss, säger Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:s VD Valtteri Nieminen.

– Genom att förena våra företags kärnkompetenser och referenser inom upphandling av infrastruktur samt övriga kompetensområden förstärker vi våra ställningar på marknaden ytterligare, konstaterar VD Petri Launonen vid Sito Oy.

Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy, med kontor i både Helsingfors och London, är landets största advokatbyrå med offentlig upphandling som specialitet.

Ytterligare information:

  • VD Valtteri Nieminen, Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy, tel. +358 40 7771 784
  • VD Petri Launonen, Sito Oy, tel. +358 20 747 6744