abstractright abstractright
Nyheter

Specialkunskaper, säkerhet och kvalitet har stor betydelse

Sito är starkt engagerat i Posivas forsknings- och utvecklingsprojekt i Olkiluoto. För närvarande deltar ett tiotal personer från Sito i att säkerställa en trygg slutförvaring av använt kärnbränsle.

År 2023 ska slutförvaringsplatsen i Olkiluoto bergrund vara klar för förvaring av använt kärnbränsle från Teollisuuden Voima och Fortums kärnkraftverk. Något liknande projekt har aldrig genomförts i Finland, och det saknas erfarenhet av dessa. Det får under inga omständigheter föreligga några risker vad gäller det använda kärnbränslet, varför anläggningens säkerhet måste kunna garanteras i förväg. Ingenting får lämnas åt slumpen. Allt måste undersökas och utredas noggrant.

Vid ett så här långvarigt projekt krävs det att deltagarna har tålamod. Projektledare Erkki Palonen kommer att ha fullt upp i Posiva fram till 2023, då slutförvaringen av använt kärnbränsle ska inledas. –Vad han ska göra därefter vet han inte, medger han.

20.3.2014 Erkki PalonenPosiva Oy grundades 1995 och är en sakkunnigorganisation med ansvar för slutförvaringen av sina ägares använda kärnbränslen, samt undersökningar relaterade till slutförvaringen och andra sakkunniguppgifter inom sitt verksamhetsområde. Utöver uppgiften att planera och bygga slutförvaringsanläggningen, ska de även driva den.

Slutförvaringen av använt kärnbränsle inuti kopparkapslar i Oikoluotos berggrund, vid cirka fyra hundra femtio meters djup, kommer att fortsätta i ytterligare närmare ett hundra år. Därefter har Posiva i uppgift att stänga anläggningen.

Som projektledare för hela anläggningsprojektet har Erkki Palonen många bollar i luften. Han säkerställer också att resurser för verksamheten finns tillgängliga i alla faser av projektet. Sådana resurser är till exempel el och vatten, men även mänskliga resurser, som det behövs många av särskilt i den förberedande fasen.

Med bästa kompetensen

Erkki Palonen kallar Posiva för en typ av managementföretag. – Vi har mindre än ett hundra anställda, men vi utför arbete motsvarande cirka tre hundra årsarbetare. Arbetsbilden är mycket omfattande och kräver djupa specialkunskaper. Det vore inte vettigt att anställa alla superkompetenser hos Posiva för den korta tid som deras arbetsinsatser behövs, säger Palonen.

Därför samarbetar Posiva med många finska och utländska sakkunnigorganisationer inom olika områden och beställer till exempel kärnavfallsrelaterade undersökningar från forskningsinstitut, konsultbolag och högskolor.

De första slutförvaringsrelaterade undersökningarna gjordes i Finland redan i slutet av 1970-talet och platsundersökningarna gällande slutförvaring av använt kärnbränsle i Olkiluoto har pågått sedan 1980-talet. Sitos personal har varit engagerade i projektet genom olika utredningar, undersökningar och projekt under ett tjugotal år. – Jag gjorde nog mitt första arbete för Posiva redan för 13 år sedan, minns Tapani Lyytinen som därefter övergått till Sito och arbetar som projektledare för utrymmena under jord. Stads-verksamhetens VD Jannis Mikkola upprättade områdesplanen för Olkiluoto för mer än tio år sedan.

Genom åren har Sito deltagit i forsknings- och utvecklingsprojekt, olika projekt relaterade till förberedelserna och planeringen av utgångspunkter. Numera utför Sito olika sakkunniguppgifter relaterade till byggandet i berggrunden, projektadministrationen och oberoende kvalitetssäkringar relaterade till slutförvaringen. 5-10 personer från Sito har arbetat för Posiva, allt efter behov.

Erkki Palonen summerar: – Många projekt har slutförts, många pågår fortfarande och nya dyker alldeles säkert upp innan vi ens kan påbörja byggandet av själva anläggningen.

Dessa långa projekt har även den positiva sidan att finländska yrkesmän, forskningsanstalter, högskolor och företag hinner samla på sig mycket kunskap och spetskompetens under år och årtionden, som med säkerhet kommer till nytta även på andra håll i världen.

Text: Dakota Lavento, bilder: Posiva